Bài trích
34(V)204
Quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp /
BBK 34(V)204
Tác giả CN Vũ, Thị Lan Anh,
Nhan đề Quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp / Vũ Thị Lan Anh
Tóm tắt Bài viết phân tích những quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 về chế định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chỉ ra những điểm cần lưu ý trong việc áp dụng trên thực tế những quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 về vấn đề này đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 4/2016, tr. 3 - 11.
000 00000cab a2200000 a 4500
00141971
0026
00444822
005201708221524
008160603s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a20170822152410|bmaipt|c20170822152335|dmaipt|y201606030927|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)204
1001 |aVũ, Thị Lan Anh,|cTS.
24510|aQuy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp /|cVũ Thị Lan Anh
520 |aBài viết phân tích những quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 về chế định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chỉ ra những điểm cần lưu ý trong việc áp dụng trên thực tế những quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 về vấn đề này đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Kinh tế
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 4/2016, tr. 3 - 11.
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào