Giáo trình
34(V)11(075)
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)11(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh ; Phạm Đức Bảo,... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 20 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2016
Mô tả vật lý 574 tr. ;22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt Nam, gồm: những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp; sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam; chế độ chính trị; chế độ bầu cử; bộ máy nhà nước; chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Quốc hội; Chính phủ,…
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Tác giả(bs) CN Phạm, Đức Bảo
Tác giả(bs) CN Lưu, Trung Thành
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Dung,
Tác giả(bs) CN Bùi, Xuân Đức,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Tình,
Tác giả(bs) CN Vũ, Hồng Anh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hoa,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Thái,
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Tâm,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương,
Tác giả(bs) CN Lê, Hữu Thể,
Tác giả(bs) CN Thái, Vính Thắng,
Giá tiền 80000
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(200): MSVGT 096476-675
000 00000cam a2200000 a 4500
00142858
0021
00445711
008160915s2016 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
020 |a9786047214631
039|a201610191019|bluongvt|c201610191019|dluongvt|y201609151443|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)11(075)
090 |a34(V)11(075)|bGIA 2016
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh ; Phạm Đức Bảo,... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 20 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2016
300 |a574 tr. ;|c22 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt Nam, gồm: những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp; sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam; chế độ chính trị; chế độ bầu cử; bộ máy nhà nước; chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Quốc hội; Chính phủ,…
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Hiến pháp
7001 |aPhạm, Đức Bảo
7001 |aLưu, Trung Thành
7001 |aNguyễn, Đăng Dung,|cGS. TS.
7001 |aBùi, Xuân Đức,|cPGS. TS.
7001 |aPhạm, Thị Tình,|cThS.
7001 |aVũ, Hồng Anh,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Hoa,|cThS.
7001 |aNguyễn, Văn Thái,|cThS.
7001 |aLê, Minh Tâm,|cGS. TS.
7001 |aNguyễn, Thị Phương,|cThS.
7001 |aLê, Hữu Thể,|cTS.
7001 |aThái, Vính Thắng,|cGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(200): MSVGT 096476-675
890|a200|b484|c0|d0
950 |a80000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 096675 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2016 Giáo trình 200
2 MSVGT 096674 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2016 Giáo trình 199
3 MSVGT 096673 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2016 Giáo trình 198
4 MSVGT 096672 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2016 Giáo trình 197
5 MSVGT 096671 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2016 Giáo trình 196
6 MSVGT 096670 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2016 Giáo trình 195
7 MSVGT 096669 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2016 Giáo trình 194
8 MSVGT 096668 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2016 Giáo trình 193
9 MSVGT 096667 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2016 Giáo trình 192
10 MSVGT 096666 Mượn sinh viên 34(V)11(075) GIA 2016 Giáo trình 191
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20 
Không có liên kết tài liệu số nào