Sách tham khảo
34(V)52
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Thực hiện từ 01/07/2016) /
Kí hiệu phân loại 34(V)52
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Thực hiện từ 01/07/2016) / Bùi Thị Huyền chủ biên ; Phan Hữu Thư,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Lao động,2016
Mô tả vật lý 648 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Phân tích, bình luận, so sánh những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 so với các Bộ luật Tố tụng dân sự trước đây, tập trung vào quy định chung và những quy định cụ thể về: thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án, giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn, thủ tục xét lại bản án, thủ tục giải quyết việc dân sự, thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án…
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hạnh,
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Huyền,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Lan,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Kim Dung,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hải An,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hà,
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Thảo,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thu Hiền,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị An Na,
Tác giả(bs) CN Phan, Hữu Thư,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Giang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hương,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hương,
Tác giả(bs) CN Trần, Anh Tuấn,
Giá tiền 398000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTDS(10): DSVTDS 002732-41
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTDS(90): MSVTDS 009118-207
000 00000cam a2200000 a 4500
00143178
0022
00446036
005201612151001
008161026s2016 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20161215100144|bhientt|c201610261108|dluongvt|y201610260845|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)52
090 |a34(V)52|bBIN 2016
24500|aBình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Thực hiện từ 01/07/2016) /|cBùi Thị Huyền chủ biên ; Phan Hữu Thư,... [et al.]
260 |aHà Nội :|bLao động,|c2016
300 |a648 tr. ;|c24 cm.
520 |aPhân tích, bình luận, so sánh những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 so với các Bộ luật Tố tụng dân sự trước đây, tập trung vào quy định chung và những quy định cụ thể về: thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án, giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn, thủ tục xét lại bản án, thủ tục giải quyết việc dân sự, thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án…
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aBình luận khoa học
653 |aBộ luật Tố tụng dân sự 2015
7001 |aNguyễn, Thị Hạnh,|cThS.
7001 |aBùi, Thị Huyền,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Phương Lan,|cTS.
7001 |aLê, Thị Kim Dung,|cThS.
7001 |aNguyễn, Hải An,|cTS.
7001 |aNguyễn, Thị Thu Hà,|cTS.
7001 |aTrần, Phương Thảo,|cTS.
7001 |aVũ, Thị Thu Hiền,|cThS.
7001 |aNguyễn, Thị An Na,|cThS.
7001 |aPhan, Hữu Thư,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Thị Giang,|cThS.
7001 |aNguyễn, Thị Hương,|cThS.,|uHọc viện Tư pháp
7001 |aNguyễn, Thị Hương,|cThS.,|uTòa án nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
7001 |aTrần, Anh Tuấn,|cPGS. TS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTDS|j(10): DSVTDS 002732-41
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTDS|j(90): MSVTDS 009118-207
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/libol/binhluankhoahocboluattotungdansu2015thumbimage.jpg
890|a100|b1834|c0|d0
950 |a398000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTDS 009207 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2016 Sách tham khảo 100
2 MSVTDS 009206 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2016 Sách tham khảo 99
3 MSVTDS 009205 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2016 Sách tham khảo 98
4 MSVTDS 009204 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2016 Sách tham khảo 97
5 MSVTDS 009203 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2016 Sách tham khảo 96
6 MSVTDS 009202 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2016 Sách tham khảo 95
7 MSVTDS 009201 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2016 Sách tham khảo 94
8 MSVTDS 009200 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2016 Sách tham khảo 93
9 MSVTDS 009199 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2016 Sách tham khảo 92
10 MSVTDS 009198 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2016 Sách tham khảo 91
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào