Luận văn, Luận án
34(VT1)311.33 NG - Đ 2016
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ và thực tiễn thực hiện tại thành phố Hải Phòng :
BBK 34(VT1)311.33
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Đại
Nhan đề Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ và thực tiễn thực hiện tại thành phố Hải Phòng : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Ngọc Đại ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 84 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Phân tích nội dung trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành và thực tiễn thực hiện tại thành phố Hải Phòng, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Trách nhiệm dân sự
Từ khóa tự do Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Từ khóa tự do Tai nạn giao thông đường bộ
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Bồi thường thiệt hại
Từ khóa tự do Hải Phòng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007709-10
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143599
0023
0041C6642A7-94E1-422A-A7AD-47DD5C149617
005201707051504
008161226s2016 vm vie
0091 0
039|a20170705150411|bmaipt|c20170323164323|dluongvt|y20161226112847|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(VT1)311.33|bNG - Đ 2016
1001 |aNguyễn, Ngọc Đại
24510|aTrách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ và thực tiễn thực hiện tại thành phố Hải Phòng : |bluận văn thạc sĩ luật học / |cNguyễn Ngọc Đại ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a84 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Phân tích nội dung trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành và thực tiễn thực hiện tại thành phố Hải Phòng, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aTrách nhiệm dân sự
653 |aTrách nhiệm bồi thường thiệt hại
653 |aTai nạn giao thông đường bộ
653|aLuật Dân sự
653|aBồi thường thiệt hại
653|aHải Phòng
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007709-10
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/luatdansuvatotungdansu/nguyenngocdai/anguyenngocdaithumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007710 Đọc sinh viên 34(V)311.33 NG - Đ 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007709 Đọc sinh viên 34(V)311.33 NG - Đ 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1