Giáo trình
34(V)21(075) GIA 2016
Giáo trình Luật Thuế Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)21(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 9 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2016
Mô tả vật lý 407 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề chung; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập; pháp luật thuế đối với đất đai; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Thuế
Từ khóa tự do Thuế nhập khẩu
Từ khóa tự do Thuế xuất khẩu
Từ khóa tự do Thuế thu nhập
Từ khóa tự do Thuế giá trị gia tăng
Từ khóa tự do Thuế tiêu thụ đặc biệt
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Cương
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Giang Thu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuyến
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ánh Vân
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(400): MSVGT 098396-795
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143601
0021
0046E22B898-E2E5-423C-9FAB-DC42903CE8E7
005201806191023
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020|a9786047214860
020|c53000
039|a20180619102256|bluongvt|c20170424082732|dluongvt|y20161227090853|zluongvt
041|avie
044|avm|
084|a34(V)21(075)|bGIA 2016
110 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
245 |aGiáo trình Luật Thuế Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương
250|aTái bản lần thứ 9 có sửa đổi, bổ sung
260|aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2016
300 |a407 tr. ; |c21 cm.
520|aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề chung; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập; pháp luật thuế đối với đất đai; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653|aLuật Thuế
653|aThuế nhập khẩu
653|aThuế xuất khẩu
653|aThuế thu nhập
653|aThuế giá trị gia tăng
653|aThuế tiêu thụ đặc biệt
700|aVũ, Văn Cương|cTS.
700|aPhạm, Thị Giang Thu|cPGS. TS.|eChủ biên
700|aNguyễn, Văn Tuyến|cTS.
700|aNguyễn, Thị Ánh Vân|cPGS. TS.
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(400): MSVGT 098396-795
890|a400|b1548
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 098795 Mượn sinh viên Giáo trình 400 Hạn trả:16-09-2019
2 MSVGT 098794 Mượn sinh viên Giáo trình 399
3 MSVGT 098793 Mượn sinh viên Giáo trình 398
4 MSVGT 098792 Mượn sinh viên Giáo trình 397
5 MSVGT 098791 Mượn sinh viên Giáo trình 396
6 MSVGT 098790 Mượn sinh viên Giáo trình 395
7 MSVGT 098789 Mượn sinh viên Giáo trình 394
8 MSVGT 098788 Mượn sinh viên Giáo trình 393
9 MSVGT 098787 Mượn sinh viên Giáo trình 392
10 MSVGT 098786 Mượn sinh viên Giáo trình 391
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 40 
Không có liên kết tài liệu số nào