Giáo trình
34(V)24(075) GIA 2016
Giáo trình Luật Đất đai /
Kí hiệu phân loại 34(V)24(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Đất đai / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Quang Huy chủ biên ; Nguyễn Thị Dung,... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2016
Mô tả vật lý 438 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Đất đai, bao gồm; chế độ sở hữu toàn dân, chế độ quản lý nhà nước về đất đai; địa vị pháp lý của người sử dụng đất; thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai; chế độ pháp lý nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật đất đai.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Đất đai
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Huy
Tác giả(bs) CN Đỗ, Xuân Trọng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Nhung
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Tuyến
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nga
Tác giả(bs) CN Phạm, Thu Thủy
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(40): DSVGT 005475-514
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(600): MSVGT 098796-9295, MSVGT 099496-595
000 00000nkm#a2200000ui#4500
00143602
0021
004F1F1612A-719E-4CE0-A838-DF31AC736E7E
005201806191015
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786047214891
020|c62000
039|a20180619101517|bluongvt|c20170619095814|dmaipt|y20161227104339|zluongvt
084 |a34(V)24(075)|bGIA 2016
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Đất đai / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Quang Huy chủ biên ; Nguyễn Thị Dung,... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 13 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2016
300 |a438 tr. ; |c21 cm
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Đất đai, bao gồm; chế độ sở hữu toàn dân, chế độ quản lý nhà nước về đất đai; địa vị pháp lý của người sử dụng đất; thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai; chế độ pháp lý nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật đất đai.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Đất đai
7001 |aTrần, Quang Huy|cTS.,|eChủ biên
7001|aĐỗ, Xuân Trọng|cThS.
7001|aNguyễn, Hồng Nhung|cTS.
7001|aNguyễn, Quang Tuyến|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Thị Dung|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Nga|cPGS. TS.
7001|aPhạm, Thu Thủy|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(40): DSVGT 005475-514
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(600): MSVGT 098796-9295, MSVGT 099496-595
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2016/giaotrinhluatdatdai/agiaotrinhluatdatdaithumbimage.jpg
890|a640|b1597|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 005514 Đọc sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 640
2 DSVGT 005513 Đọc sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 639
3 DSVGT 005512 Đọc sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 638
4 DSVGT 005511 Đọc sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 637
5 DSVGT 005510 Đọc sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 636
6 DSVGT 005509 Đọc sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 635
7 DSVGT 005508 Đọc sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 634
8 DSVGT 005507 Đọc sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 633
9 DSVGT 005506 Đọc sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 632
10 DSVGT 005505 Đọc sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 631
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 64