Giáo trình
34(V)24(075) GIA 2016
Giáo trình Luật Đất đai /
Kí hiệu phân loại 34(V)24(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Đất đai / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Quang Huy chủ biên ; Nguyễn Thị Dung,... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2016
Mô tả vật lý 438 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Đất đai, bao gồm; chế độ sở hữu toàn dân, chế độ quản lý nhà nước về đất đai; địa vị pháp lý của người sử dụng đất; thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai; chế độ pháp lý nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật đất đai.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Đất đai
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Huy
Tác giả(bs) CN Đỗ, Xuân Trọng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Nhung
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Tuyến
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nga
Tác giả(bs) CN Phạm, Thu Thủy
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nkm#a2200000ui#4500
00143602
0021
004F1F1612A-719E-4CE0-A838-DF31AC736E7E
005201701131707
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786047214891
039|a20170113170841|bhientt|c20170113151522|dhientt|y20161227104339|zluongvt
084 |a34(V)24(075)|bGIA 2016
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Đất đai / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Quang Huy chủ biên ; Nguyễn Thị Dung,... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 13 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2016
300 |a438 tr. ; |c21 cm
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Đất đai, bao gồm; chế độ sở hữu toàn dân, chế độ quản lý nhà nước về đất đai; địa vị pháp lý của người sử dụng đất; thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai; chế độ pháp lý nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật đất đai.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Đất đai
7001 |aTrần, Quang Huy|cTS.,|eChủ biên
7001|aĐỗ, Xuân Trọng|cThS.
7001|aNguyễn, Hồng Nhung|cTS.
7001|aNguyễn, Quang Tuyến|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Thị Dung|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Nga|cPGS. TS.
7001|aPhạm, Thu Thủy|cTS.
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/giaotrinh2017/giaotrinhluatdatdai2016thumbimage.jpg
890|a640|b608
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 099228 Mượn sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 433 Hạn trả:08-06-2017
2 MSVGT 099250 Mượn sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 455 Hạn trả:09-06-2017
3 MSVGT 099017 Mượn sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 222 Hạn trả:09-06-2017
4 MSVGT 099252 Mượn sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 457 Hạn trả:10-06-2017
5 MSVGT 099080 Mượn sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 285 Hạn trả:10-06-2017
6 MSVGT 099048 Mượn sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 253 Hạn trả:10-06-2017
7 MSVGT 099194 Mượn sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 399 Hạn trả:10-06-2017
8 MSVGT 099070 Mượn sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 275 Hạn trả:10-06-2017
9 MSVGT 099195 Mượn sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 400 Hạn trả:10-06-2017
10 MSVGT 099049 Mượn sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Giáo trình 254 Hạn trả:10-06-2017
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 64 
Không có liên kết tài liệu số nào