Sách tham khảo
380.4(V) NG - K 2016
Di sản văn hóa dòng họ - Những đền thờ, lăng và cung điện họ Nguyễn Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 380.4(V)
Tác giả CN Nguyễn, Văn Kiệm,
Nhan đề Di sản văn hóa dòng họ - Những đền thờ, lăng và cung điện họ Nguyễn Việt Nam / Nguyễn Văn Kiệm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 336 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Hội người họ Nguyễn Việt Nam
Tóm tắt Trình bày khái quát về lịch sử dòng họ Nguyễn ở Việt Nam, gồm: lịch sử hình thành, quy mô, nội dung và diện mạo của khuôn viên những đền thờ, cung điện, lăng tẩm họ Nguyễn; các ngày lễ, ngày giỗ và ngày hội của từng đền thờ các vị thần, thánh và vĩ nhân họ Nguyễn.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dòng họ
Từ khóa tự do Di sản văn hóa
Từ khóa tự do Họ Nguyễn
Từ khóa tự do Đền thờ
Từ khóa tự do Lăng
Từ khóa tự do Cung điện
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênVG(3): DSVVG 000520-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143630
0022
004351DC366-70A8-4DC5-97C4-B636912CB063
005201701111816
008170106s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786049488078
039|a20170111181633|bluongvt|c20170111171900|dluongvt|y20170106102105|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a380.4(V)|bNG - K 2016
1001 |aNguyễn, Văn Kiệm,|cTS.
24510|aDi sản văn hóa dòng họ - Những đền thờ, lăng và cung điện họ Nguyễn Việt Nam /|cNguyễn Văn Kiệm
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2016
300 |a336 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Hội người họ Nguyễn Việt Nam
520 |aTrình bày khái quát về lịch sử dòng họ Nguyễn ở Việt Nam, gồm: lịch sử hình thành, quy mô, nội dung và diện mạo của khuôn viên những đền thờ, cung điện, lăng tẩm họ Nguyễn; các ngày lễ, ngày giỗ và ngày hội của từng đền thờ các vị thần, thánh và vĩ nhân họ Nguyễn.
653 |aViệt Nam
653 |aDòng họ
653 |aDi sản văn hóa
653 |aHọ Nguyễn
653|aĐền thờ
653|aLăng
653|aCung điện
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cVG|j(3): DSVVG 000520-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachluatviet/disanvanhoadonghonhungdentholangcungdienthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVVG 000522 Đọc sinh viên 380.3(V) NG - K 2016 Sách tham khảo 3
2 DSVVG 000521 Đọc sinh viên 380.3(V) NG - K 2016 Sách tham khảo 2
3 DSVVG 000520 Đọc sinh viên 380.3(V) NG - K 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào