Sách tham khảo
34(V)54 PHƯ 2016
Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (Biên soạn theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và văn bản mới đến năm 2016) /
Kí hiệu phân loại 34(V)54
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (Biên soạn theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và văn bản mới đến năm 2016) / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 554 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và các nguyên tắc áp dụng Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Giới thiệu toàn văn Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và các văn bản pháp luật tố tụng hành chính từ 2011-2015 còn hiệu lực thi hành.
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hành chính 2015
Từ khóa tự do Hồ sơ vụ án hành chính
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Điệp,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTHC(5): DSVTHC 002782-6
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTHC(5): MSVTHC 008988-92
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143631
0022
004BB784D41-8578-4E3F-B775-0C5C70491E67
005201701121547
008170106s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786045960868
039|a20170112154856|bhientt|c20170111145954|dluongvt|y20170106104555|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)54|bPHƯ 2016
24500|aPhương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (Biên soạn theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và văn bản mới đến năm 2016) /|cNguyễn Ngọc Điệp biên soạn
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2016
300 |a554 tr. ; |c28 cm.
520 |aTrình bày phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và các nguyên tắc áp dụng Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Giới thiệu toàn văn Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và các văn bản pháp luật tố tụng hành chính từ 2011-2015 còn hiệu lực thi hành.
653 |aPhương pháp nghiên cứu
653 |aLuật Tố tụng hành chính 2015
653 |aHồ sơ vụ án hành chính
7001 |aNguyễn, Ngọc Điệp,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTHC|j(5): DSVTHC 002782-6
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTHC|j(5): MSVTHC 008988-92
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachluatviet/phuongphapnchsvahanhchinhthumbimage.jpg
890|a10|b19
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTHC 008992 Mượn sinh viên 34(V)54 PHƯ 2016 Sách tham khảo 10
2 MSVTHC 008991 Mượn sinh viên 34(V)54 PHƯ 2016 Sách tham khảo 9
3 MSVTHC 008990 Mượn sinh viên 34(V)54 PHƯ 2016 Sách tham khảo 8
4 MSVTHC 008989 Mượn sinh viên 34(V)54 PHƯ 2016 Sách tham khảo 7
5 MSVTHC 008988 Mượn sinh viên 34(V)54 PHƯ 2016 Sách tham khảo 6
6 DSVTHC 002786 Đọc sinh viên 34(V)54 PHƯ 2016 Sách tham khảo 5
7 DSVTHC 002785 Đọc sinh viên 34(V)54 PHƯ 2016 Sách tham khảo 4
8 DSVTHC 002784 Đọc sinh viên 34(V)54 PHƯ 2016 Sách tham khảo 3
9 DSVTHC 002783 Đọc sinh viên 34(V)54 PHƯ 2016 Sách tham khảo 2
10 DSVTHC 002782 Đọc sinh viên 34(V)54 PHƯ 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào