Sách tham khảo
34(V)52 PHƯ 2016
Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Biên soạn theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và văn bản mới năm 2016) /
Kí hiệu phân loại 34(V)52
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Biên soạn theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và văn bản mới năm 2016) / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 575 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và các nguyên tắc áp dụng Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Giới thiệu toàn văn Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật tố tụng dân sự còn hiệu lực thi hành.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu
Từ khóa tự do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Từ khóa tự do Hồ sơ vụ án dân sự
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Điệp,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTDS(5): DSVTDS 002762-6
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTDS(5): MSVTDS 009208-12
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143633
0022
004D6623573-84BC-4C80-9E75-5D20D09F3547
005201701121553
008170106s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786045960844
039|a20170112155412|bhientt|c20170112155321|dhientt|y20170106134655|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)52|bPHƯ 2016
24500|aPhương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Biên soạn theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và văn bản mới năm 2016) /|cNguyễn Ngọc Điệp biên soạn
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2016
300 |a575 tr. ; |c28 cm.
520 |aTrình bày phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và các nguyên tắc áp dụng Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Giới thiệu toàn văn Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật tố tụng dân sự còn hiệu lực thi hành.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aPhương pháp nghiên cứu
653 |aBộ luật Tố tụng dân sự 2015
653 |aHồ sơ vụ án dân sự
7001 |aNguyễn, Ngọc Điệp,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTDS|j(5): DSVTDS 002762-6
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTDS|j(5): MSVTDS 009208-12
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachluatviet/phuongphapnghiencuuhosovuandansu1thumbimage.jpg
890|a10|b40
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTDS 009212 Mượn sinh viên 34(V)52 PHƯ 2016 Sách tham khảo 10 Hạn trả:12-02-2018
2 MSVTDS 009211 Mượn sinh viên 34(V)52 PHƯ 2016 Sách tham khảo 9
3 MSVTDS 009210 Mượn sinh viên 34(V)52 PHƯ 2016 Sách tham khảo 8
4 MSVTDS 009209 Mượn sinh viên 34(V)52 PHƯ 2016 Sách tham khảo 7
5 MSVTDS 009208 Mượn sinh viên 34(V)52 PHƯ 2016 Sách tham khảo 6
6 DSVTDS 002766 Đọc sinh viên 34(V)52 PHƯ 2016 Sách tham khảo 5
7 DSVTDS 002765 Đọc sinh viên 34(V)52 PHƯ 2016 Sách tham khảo 4
8 DSVTDS 002764 Đọc sinh viên 34(V)52 PHƯ 2016 Sách tham khảo 3
9 DSVTDS 002763 Đọc sinh viên 34(V)52 PHƯ 2016 Sách tham khảo 2
10 DSVTDS 002762 Đọc sinh viên 34(V)52 PHƯ 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào