Sách tham khảo
34(V)52 HƯƠ 2016
Hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự /
Kí hiệu phân loại 34(V)52
Nhan đề Hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự / Lê Hồng Hải biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội :Hồng Đức,2016
Mô tả vật lý 399 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các câu hỏi, tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự. Nghiên cứu các vấn đề về tranh chấp dân sự, thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự; một số quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự và án lệ.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Từ khóa tự do Vụ án dân sự
Từ khóa tự do Tranh chấp dân sự
Từ khóa tự do Án lệ
Tác giả(bs) CN Lê, Hồng Hải,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTDS(10): DSVTDS 002767-76
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTDS(15): MSVTDS 008973-87
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143634
0022
00483F1B753-246F-4093-8AFB-5C2786FF504B
005201701111423
008170106s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786049497070
039|a20170111142307|bluongvt|c20170111142150|dluongvt|y20170106153240|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)52|bHƯƠ 2016
24500|aHướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự / |cLê Hồng Hải biên soạn
260 |aHà Nội :|bHồng Đức,|c2016
300 |a399 tr. ; |c28 cm.
520 |aTập hợp các câu hỏi, tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự. Nghiên cứu các vấn đề về tranh chấp dân sự, thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự; một số quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự và án lệ.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aTố tụng dân sự
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aVụ án dân sự
653 |aTranh chấp dân sự
653|aÁn lệ
7001 |aLê, Hồng Hải,|cThS.,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTDS|j(10): DSVTDS 002767-76
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTDS|j(15): MSVTDS 008973-87
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachluatviet/huongdangiaiquyettranhchapcacvuandansuthumbimage.jpg
890|a25|b145
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTDS 008987 Mượn sinh viên 34(V)52 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 25
2 MSVTDS 008986 Mượn sinh viên 34(V)52 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 24
3 MSVTDS 008985 Mượn sinh viên 34(V)52 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 23
4 MSVTDS 008984 Mượn sinh viên 34(V)52 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 22
5 MSVTDS 008983 Mượn sinh viên 34(V)52 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 21 Hạn trả:28-05-2018
6 MSVTDS 008982 Mượn sinh viên 34(V)52 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 20
7 MSVTDS 008981 Mượn sinh viên 34(V)52 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 19
8 MSVTDS 008980 Mượn sinh viên 34(V)52 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 18
9 MSVTDS 008979 Mượn sinh viên 34(V)52 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 17
10 MSVTDS 008978 Mượn sinh viên 34(V)52 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 16
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào