Sách tham khảo
380.4(V) TIM 2012
Tìm hiểu văn hóa Phật giáo và lịch sử các ngôi chùa ở Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 380.4(V)
Nhan đề Tìm hiểu văn hóa Phật giáo và lịch sử các ngôi chùa ở Việt Nam / Sưu tầm, hệ thống hóa: Quý Long, Kim Thư
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2012
Mô tả vật lý 438 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát về văn hóa Phật giáo, gồm: biểu tượng, đặc điểm nghệ thuật, giá trị của Phật giáo; văn hóa Phật giáo trong đời sống tinh thần và vật chất của người Việt Nam; vai trò của Phật giáo trong tiến trình phát triển văn hóa dân tộc... Giới thiệu các ngôi chùa tiêu biểu ở ba miền Bắc - Trung – Nam.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đạo Phật
Từ khóa tự do Chùa
Từ khóa tự do Văn hóa Phật giáo
Tác giả(bs) CN Quý Long,
Tác giả(bs) CN Kim Thư,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênVG(3): DSVVG 000511-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143635
0022
0048F643E4C-D13A-4AD1-AB83-0110ADB5DBC3
005201701111614
008170106s2012 vm vie
0091 0
039|a20170111161418|bluongvt|c20170111161226|dluongvt|y20170106161145|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a380.4(V)|bTIM 2012
24500|aTìm hiểu văn hóa Phật giáo và lịch sử các ngôi chùa ở Việt Nam / |cSưu tầm, hệ thống hóa: Quý Long, Kim Thư
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2012
300 |a438 tr. ; |c27 cm.
520 |aTrình bày khái quát về văn hóa Phật giáo, gồm: biểu tượng, đặc điểm nghệ thuật, giá trị của Phật giáo; văn hóa Phật giáo trong đời sống tinh thần và vật chất của người Việt Nam; vai trò của Phật giáo trong tiến trình phát triển văn hóa dân tộc... Giới thiệu các ngôi chùa tiêu biểu ở ba miền Bắc - Trung – Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aĐạo Phật
653 |aChùa
653 |aVăn hóa Phật giáo
7000 |aQuý Long,|cSưu tầm, hệ thống hóa
7000|aKim Thư,|cSưu tầm, hệ thống hóa
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cVG|j(3): DSVVG 000511-3
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachluatviet/timhieuvanhoaphatgiaovalichsucacngoichuaovnthumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVVG 000513 Đọc sinh viên 380.4(V) TIM 2012 Sách tham khảo 3
2 DSVVG 000512 Đọc sinh viên 380.4(V) TIM 2012 Sách tham khảo 2
3 DSVVG 000511 Đọc sinh viên 380.4(V) TIM 2012 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào