Sách tham khảo
34(V)52 TUY 2016
Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, kinh tế (năm 2013 - 2016) /
Kí hiệu phân loại 34(V)52
Nhan đề Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, kinh tế (năm 2013 - 2016) / Vũ Duy Khang hệ thống
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 470 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các quyết định Giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại và 4 án lệ của Tòa án Nhân dân tối cao áp dụng từ 01/12/2016.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Giám đốc thẩm
Từ khóa tự do Quyết định giám đốc thẩm
Từ khóa tự do Luật Tố tụng kinh tế
Tác giả(bs) CN Vũ, Duy Khang,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTHS(5): DSVTHS 002777-81
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143636
0022
0049804FA0E-7564-4C1B-9D59-16AF170D942F
005201701111538
008170106s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786049495816
039|a20170111153829|bluongvt|c20170111153145|dluongvt|y20170106161755|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)52|bTUY 2016
24500|aTuyển tập các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, kinh tế (năm 2013 - 2016) /|cVũ Duy Khang hệ thống
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2016
300 |a470 tr. ; |c28 cm.
520 |aTập hợp các quyết định Giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại và 4 án lệ của Tòa án Nhân dân tối cao áp dụng từ 01/12/2016.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aGiám đốc thẩm
653 |aQuyết định giám đốc thẩm
653|aLuật Tố tụng kinh tế
7001 |aVũ, Duy Khang,|eHệ thống
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTHS|j(5): DSVTHS 002777-81
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachluatviet/tuyentapcacquyetdinhgiamdocthamcuatandtcthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTHS 002781 Đọc sinh viên 34(V)52 TUY 2016 Sách tham khảo 5
2 DSVTHS 002780 Đọc sinh viên 34(V)52 TUY 2016 Sách tham khảo 4
3 DSVTHS 002779 Đọc sinh viên 34(V)52 TUY 2016 Sách tham khảo 3
4 DSVTHS 002778 Đọc sinh viên 34(V)52 TUY 2016 Sách tham khảo 2
5 DSVTHS 002777 Đọc sinh viên 34(V)52 TUY 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào