Sách tham khảo
159 VÂN 2015
Vận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành công /
Kí hiệu phân loại 159
Nhan đề Vận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành công / Nguyễn Hữu Nam sưu tầm, tuyển chọn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 427 tr. : minh họa ; 27 cm.
Tóm tắt Giới thiệu 30 nguyên tắc trong đắc nhân tâm. Trình bày những bí quyết, phương pháp vận dụng thuật đắc nhân tâm trong việc dùng người, thu phục lòng người; giao tiếp, ứng xử; xây dựng và phát triển thương hiệu…
Từ khóa tự do Nghệ thuật giao tiếp
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Nghệ thuật lãnh đạo
Từ khóa tự do Đắc nhân tâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Nam,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTKM(3): DSVTKM 001340-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143660
0022
00444246EB2-D0CE-46AD-B0C3-5F3BD95645AF
005201701111652
008170110s2015 vm vie
0091 0
020 |a9786045939567
039|a20170111165216|bluongvt|c20170111164903|dluongvt|y20170110095845|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a159|bVÂN 2015
24500|aVận dụng đắc nhân tâm trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh để thành công / |cNguyễn Hữu Nam sưu tầm, tuyển chọn
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2015
300 |a427 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
520 |aGiới thiệu 30 nguyên tắc trong đắc nhân tâm. Trình bày những bí quyết, phương pháp vận dụng thuật đắc nhân tâm trong việc dùng người, thu phục lòng người; giao tiếp, ứng xử; xây dựng và phát triển thương hiệu…
653 |aNghệ thuật giao tiếp
653 |aTâm lí học
653 |aNghệ thuật lãnh đạo
653 |aĐắc nhân tâm
7001|aNguyễn, Hữu Nam,|eSưu tầm, tuyển chọn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTKM|j(3): DSVTKM 001340-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachluatviet/vandungdacnhantamtrongcuocsongthumbimage.jpg
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTKM 001342 Đọc sinh viên 159 VÂN 2015 Sách tham khảo 3
2 DSVTKM 001341 Đọc sinh viên 159 VÂN 2015 Sách tham khảo 2
3 DSVTKM 001340 Đọc sinh viên 159 VÂN 2015 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào