Sách tham khảo
34.61 VĂN 2013
Văn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, nghiên cứu môn Khái luận chung về Luật Quốc tế /
Kí hiệu phân loại 34.61
Nhan đề Văn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, nghiên cứu môn Khái luận chung về Luật Quốc tế / Sưu tầm, biên tập, dịch: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2013
Mô tả vật lý 162 tr. ; 28 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Khoa Luật Quốc tế. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt Tập hợp một số văn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam liên quan đến môn học Khái luận chung về Luật Quốc tế thuộc chương trình đào tạo Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Ngô, Hữu Phước
Tác giả(bs) CN Lê, Đức Phương
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLQT(5): DSVLQT 002123-7
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLQT(5): MSVLQT 003909-13
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143662
0022
004289D9F92-BA8C-4FB5-9558-790CD10B15DE
005201701111727
008170110s2013 vm vie
0091 0
039|a20170111172731|bluongvt|c20170110135522|dhientt|y20170110104008|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34.61|bVĂN 2013
24500|aVăn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, nghiên cứu môn Khái luận chung về Luật Quốc tế / |cSưu tầm, biên tập, dịch: Ngô Hữu Phước, Lê Đức Phương
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2013
300 |a162 tr. ; |c28 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Khoa Luật Quốc tế. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
520 |aTập hợp một số văn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam liên quan đến môn học Khái luận chung về Luật Quốc tế thuộc chương trình đào tạo Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
653 |aLuật Quốc tế
653 |aVăn bản pháp luật
653|aViệt Nam
7001 |aNgô, Hữu Phước|cTS.,|eSưu tầm, biên tập, dịch
7001|aLê, Đức Phương|cThS.|eSưu tầm, biên tập, dịch
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLQT|j(5): DSVLQT 002123-7
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLQT|j(5): MSVLQT 003909-13
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachluatviet/vanbanluatquocte-khailuanchungveluatquoctethumbimage.jpg
890|a10|b26
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLQT 003913 Mượn sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 10
2 MSVLQT 003912 Mượn sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 9
3 MSVLQT 003911 Mượn sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 8
4 MSVLQT 003910 Mượn sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 7
5 MSVLQT 003909 Mượn sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 6
6 DSVLQT 002127 Đọc sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 5
7 DSVLQT 002126 Đọc sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 4
8 DSVLQT 002125 Đọc sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 3
9 DSVLQT 002124 Đọc sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 2
10 DSVLQT 002123 Đọc sinh viên 34.61 VĂN 2013 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào