Sách tham khảo
34(V)120 LUÂ 2013
Luật Tiếp công dân - Luật Hòa giải và hướng dẫn tra cứu 870 câu giải đáp vướng mắc thường gặp /
Kí hiệu phân loại 34(V)120
Nhan đề Luật Tiếp công dân - Luật Hòa giải và hướng dẫn tra cứu 870 câu giải đáp vướng mắc thường gặp / Sưu tầm, hệ thống hóa: Quí Lâm, Kim Phượng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2013
Mô tả vật lý 439 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày toàn văn Luật Tiếp công dân – Luật Hòa giải cơ sở của Quốc hội khóa XIII. Tập hợp 870 câu hỏi đáp những tình huống pháp lý thường gặp về công tác hòa giải, bình đẳng giới, nghiệp vụ kinh tế, đất đai, xây dựng, cư trú, hộ tịch, an ninh, trật tự, văn hóa, y tế, giáo dục, khiếu nại, tố cáo.
Từ khóa tự do Tố cáo
Từ khóa tự do Hòa giải
Từ khóa tự do Tiếp công dân
Từ khóa tự do Luật Hòa giải cơ sở
Từ khóa tự do Luật Tiếp công dân
Từ khóa tự do Khiếu nại
Tác giả(bs) CN Kim Phượng
Tác giả(bs) CN Quí Lâm
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(5): DSVLHC 006525-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143663
0022
00412BA942A-F444-4FF8-BE9A-2D2EE43CB304
005201701111104
008170110s2013 vm vie
0091 0
020 |a9786046509066
039|a20170111110339|bluongvt|c20170110113316|dhuent|y20170110105002|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)120|bLUÂ 2013
24500|aLuật Tiếp công dân - Luật Hòa giải và hướng dẫn tra cứu 870 câu giải đáp vướng mắc thường gặp /|cSưu tầm, hệ thống hóa: Quí Lâm, Kim Phượng
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2013
300 |a439 tr. ; |c28 cm.
520 |aTrình bày toàn văn Luật Tiếp công dân – Luật Hòa giải cơ sở của Quốc hội khóa XIII. Tập hợp 870 câu hỏi đáp những tình huống pháp lý thường gặp về công tác hòa giải, bình đẳng giới, nghiệp vụ kinh tế, đất đai, xây dựng, cư trú, hộ tịch, an ninh, trật tự, văn hóa, y tế, giáo dục, khiếu nại, tố cáo.
653 |aTố cáo
653 |aHòa giải
653 |aTiếp công dân
653 |aLuật Hòa giải cơ sở
653 |aLuật Tiếp công dân
653|aKhiếu nại
7000|aKim Phượng|cSưu tầm, hệ thống hóa
7000|aQuí Lâm|cSưu tầm, hệ thống hóa
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(5): DSVLHC 006525-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachluatviet/luattiepcongdanluathoagiaithumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHC 006529 Đọc sinh viên 34(V)120 LUÂ 2013 Sách tham khảo 5
2 DSVLHC 006528 Đọc sinh viên 34(V)120 LUÂ 2013 Sách tham khảo 4
3 DSVLHC 006527 Đọc sinh viên 34(V)120 LUÂ 2013 Sách tham khảo 3
4 DSVLHC 006526 Đọc sinh viên 34(V)120 LUÂ 2013 Sách tham khảo 2
5 DSVLHC 006525 Đọc sinh viên 34(V)120 LUÂ 2013 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào