Sách tham khảo
34(V)120 TIM 2016
Tìm hiểu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính /
Kí hiệu phân loại 34(V)120
Nhan đề Tìm hiểu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính / Đặng Thanh Sơn chủ biên ; Lê Thanh Bình,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 433 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Bộ Tư pháp. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Tóm tắt Tập hợp 230 câu hỏi đáp liên quan đến các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính, gồm những vấn đề chung và các quy định cụ thể về: hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền áp dụng; thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt; các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính và các điều khoản thi hành.
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Vi phạm hành chính
Từ khóa tự do Xử phạt vi phạm hành chính
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Hồng Vân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Minh Phương,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Việt,
Tác giả(bs) CN Đặng, Thanh Sơn,
Tác giả(bs) CN Lê, Thanh Bình,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Hà,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(10): DSVLHC 006540-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143672
0022
0048A9C0C9C-BCF3-44B6-809F-8522D59F4F29
005201701121648
008170111s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048108519
039|a20170112164812|bhuent|c20170112144712|dhientt|y20170111135006|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)120|bTIM 2016
24500|aTìm hiểu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính /|cĐặng Thanh Sơn chủ biên ; Lê Thanh Bình,... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a433 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Bộ Tư pháp. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
520 |aTập hợp 230 câu hỏi đáp liên quan đến các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính, gồm những vấn đề chung và các quy định cụ thể về: hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền áp dụng; thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt; các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính và các điều khoản thi hành.
653 |aLuật Hành chính
653 |aVi phạm hành chính
653 |aXử phạt vi phạm hành chính
7001 |aPhạm, Thị Hồng Vân
7001|aNguyễn, Thị Minh Phương,|cThS.
7001|aNguyễn, Hoàng Việt,|cThS.
7001|aĐặng, Thanh Sơn,|cThS.,|eChủ biên
7001|aLê, Thanh Bình,|cThS.
7001|aNguyễn, Thanh Hà,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(10): DSVLHC 006540-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nxbtuphap/timhieuphapluatvexuphatviphamhanhchinhthumbimage.jpg
890|a10|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHC 006549 Đọc sinh viên 34(V)120 TIM 2016 Sách tham khảo 10
2 DSVLHC 006548 Đọc sinh viên 34(V)120 TIM 2016 Sách tham khảo 9
3 DSVLHC 006547 Đọc sinh viên 34(V)120 TIM 2016 Sách tham khảo 8
4 DSVLHC 006546 Đọc sinh viên 34(V)120 TIM 2016 Sách tham khảo 7
5 DSVLHC 006545 Đọc sinh viên 34(V)120 TIM 2016 Sách tham khảo 6
6 DSVLHC 006544 Đọc sinh viên 34(V)120 TIM 2016 Sách tham khảo 5
7 DSVLHC 006543 Đọc sinh viên 34(V)120 TIM 2016 Sách tham khảo 4
8 DSVLHC 006542 Đọc sinh viên 34(V)120 TIM 2016 Sách tham khảo 3
9 DSVLHC 006541 Đọc sinh viên 34(V)120 TIM 2016 Sách tham khảo 2
10 DSVLHC 006540 Đọc sinh viên 34(V)120 TIM 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào