Sách tham khảo
34(V)120 HAN 2016
Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước :
Kí hiệu phân loại 34(V)120
Nhan đề Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước : sách chuyên khảo / Ngô Thành Can chủ biên ; Đoàn Văn Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 457 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản về hành chính nhà nước; công vụ, công chức; cải cách hành chính nhà nước; thực hiện cải cách hành chính; các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế về cải cách hành chính.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Cải cách hành chính
Từ khóa tự do Hành chính nhà nước
Từ khóa tự do Công vụ
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Tác giả(bs) CN Ngô, Thành Can,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Văn Dũng,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(10): DSVLHC 006550-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143674
0022
0049E5F1E58-8872-4CCF-B784-498DC0115D84
005201701121651
008170111s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048108342
039|a20170112165157|bhuent|c20170112151125|dhuent|y20170111151919|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)120|bHAN 2016
24500|aHành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước :|bsách chuyên khảo /|cNgô Thành Can chủ biên ; Đoàn Văn Dũng
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a457 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề cơ bản về hành chính nhà nước; công vụ, công chức; cải cách hành chính nhà nước; thực hiện cải cách hành chính; các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế về cải cách hành chính.
653 |aViệt Nam
653 |aCông chức
653 |aCải cách hành chính
653 |aHành chính nhà nước
653 |aCông vụ
653|aLuật Hành chính
7001 |aNgô, Thành Can,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001|aĐoàn, Văn Dũng,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(10): DSVLHC 006550-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nhasachdanhien/hanhchinhnhanuocvacaicachhanhchinhnhanuocthumbimage.jpg
890|a10|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHC 006559 Đọc sinh viên 34(V)120 HAN 2016 Sách tham khảo 10
2 DSVLHC 006558 Đọc sinh viên 34(V)120 HAN 2016 Sách tham khảo 9
3 DSVLHC 006557 Đọc sinh viên 34(V)120 HAN 2016 Sách tham khảo 8
4 DSVLHC 006556 Đọc sinh viên 34(V)120 HAN 2016 Sách tham khảo 7
5 DSVLHC 006555 Đọc sinh viên 34(V)120 HAN 2016 Sách tham khảo 6
6 DSVLHC 006554 Đọc sinh viên 34(V)120 HAN 2016 Sách tham khảo 5
7 DSVLHC 006553 Đọc sinh viên 34(V)120 HAN 2016 Sách tham khảo 4
8 DSVLHC 006552 Đọc sinh viên 34(V)120 HAN 2016 Sách tham khảo 3
9 DSVLHC 006551 Đọc sinh viên 34(V)120 HAN 2016 Sách tham khảo 2
10 DSVLHC 006550 Đọc sinh viên 34(V)120 HAN 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào