Sách tham khảo
34(V)23 ĐA - Đ 2016
Đại diện lao động và pháp luật về đại diện lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 34(V)23
Tác giả CN Đào, Mộng Điệp,
Nhan đề Đại diện lao động và pháp luật về đại diện lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Đào Mộng Điệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 311 tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về đại diện lao động và pháp luật về đại diện lao động. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về đại diện lao động, từ đó đưa ra hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở nước ta hiện nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Lao động
Từ khóa tự do Đại diện lao động
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLLD(10): DSVLLD 006743-52
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143679
0022
00454B980EA-D74C-4D92-BFAA-C5C228CAC03A
005201701121627
008170111s2015 vm vie
0091 0
020 |a9786048107093
039|a20170112162755|bhuent|c20170112162523|dhuent|y20170111164753|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)23|bĐA - Đ 2016
1001 |aĐào, Mộng Điệp,|cTS.
24510|aĐại diện lao động và pháp luật về đại diện lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam : |bsách chuyên khảo / |cĐào Mộng Điệp
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2015
300 |a311 tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về đại diện lao động và pháp luật về đại diện lao động. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về đại diện lao động, từ đó đưa ra hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở nước ta hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Lao động
653 |aĐại diện lao động
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLLD|j(10): DSVLLD 006743-52
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/nxbtuphap/daidienlaodongvaphapluatvedaidienlaodongthumbimage.jpg
890|a10|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLLD 006752 Đọc sinh viên 34(V)23 ĐA - Đ 2016 Sách tham khảo 10
2 DSVLLD 006751 Đọc sinh viên 34(V)23 ĐA - Đ 2016 Sách tham khảo 9
3 DSVLLD 006750 Đọc sinh viên 34(V)23 ĐA - Đ 2016 Sách tham khảo 8
4 DSVLLD 006749 Đọc sinh viên 34(V)23 ĐA - Đ 2016 Sách tham khảo 7
5 DSVLLD 006748 Đọc sinh viên 34(V)23 ĐA - Đ 2016 Sách tham khảo 6
6 DSVLLD 006747 Đọc sinh viên 34(V)23 ĐA - Đ 2016 Sách tham khảo 5
7 DSVLLD 006746 Đọc sinh viên 34(V)23 ĐA - Đ 2016 Sách tham khảo 4
8 DSVLLD 006745 Đọc sinh viên 34(V)23 ĐA - Đ 2016 Sách tham khảo 3
9 DSVLLD 006744 Đọc sinh viên 34(V)23 ĐA - Đ 2016 Sách tham khảo 2
10 DSVLLD 006743 Đọc sinh viên 34(V)23 ĐA - Đ 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào