Giáo trình
34(V)25(075) GIA 2016
Giáo trình Luật Môi trường /
Kí hiệu phân loại 34(V)25(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Môi trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh ; Nguyễn Văn Phương, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13, có sửa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2016
Mô tả vật lý 498 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Môi trường, gồm: pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí, nước, suy thoái đất, suy thoái rừng, suy thoái nguồn thủy sinh, nguồn gen; pháp luật về bảo tồn di sản; thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam,...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Luật Môi trường
Tác giả(bs) CN Lê, Hồng Hạnh,
Tác giả(bs) CN Đặng, Hoàng Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Phương,
Tác giả(bs) CN Dương, Thanh An,
Tác giả(bs) CN Lưu, Ngọc Tố Tâm,
Tác giả(bs) CN Vũ, Duyên Thủy,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thu Hạnh,
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(100): MSVGT 099596-695
000 00000nam#a2200000ua#4500
00143688
0021
0041B045D01-6A36-4980-AAF0-0067986C038F
005201711101009
008170113s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786047214969
039|a20171110100913|bLUONGVT|c20170704143447|dluongvt|y20170113104341|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)25(075)|bGIA 2016
1101|aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Môi trường /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh ; Nguyễn Văn Phương, ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 13, có sửa đổi
260 |aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2016
300 |a498 tr. ; |c22 cm.
520|aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Môi trường, gồm: pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí, nước, suy thoái đất, suy thoái rừng, suy thoái nguồn thủy sinh, nguồn gen; pháp luật về bảo tồn di sản; thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam,...
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aMôi trường
653 |aLuật Môi trường
7001 |aLê, Hồng Hạnh,|cGS. TS.,|eChủ biên
7001|aĐặng, Hoàng Sơn
7001|aNguyễn, Văn Phương,|cTS.
7001|aDương, Thanh An,|cTS.
7001|aLưu, Ngọc Tố Tâm,|cTS.
7001|aVũ, Duyên Thủy,|cTS.
7001|aVũ, Thu Hạnh,|cPGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(100): MSVGT 099596-695
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/giaotrinh2017/giaotrinhluatmoitruongthumbimage.jpg
890|a100|b258
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 099695 Mượn sinh viên GIA 2016 Giáo trình 100
2 MSVGT 099694 Mượn sinh viên GIA 2016 Giáo trình 99
3 MSVGT 099693 Mượn sinh viên GIA 2016 Giáo trình 98
4 MSVGT 099692 Mượn sinh viên GIA 2016 Giáo trình 97
5 MSVGT 099691 Mượn sinh viên GIA 2016 Giáo trình 96
6 MSVGT 099690 Mượn sinh viên GIA 2016 Giáo trình 95
7 MSVGT 099689 Mượn sinh viên GIA 2016 Giáo trình 94
8 MSVGT 099688 Mượn sinh viên GIA 2016 Giáo trình 93
9 MSVGT 099687 Mượn sinh viên GIA 2016 Giáo trình 92
10 MSVGT 099686 Mượn sinh viên GIA 2016 Giáo trình 91
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào