Giáo trình
34(V)20(075) GIA 2016
Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiêp :
Kí hiệu phân loại 34(V)20(075)
Tác giả TT Học viện Tư pháp
Nhan đề Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiêp : phần chuyên sâu/ Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Ngô Hoàng Oanh, Nguyễn Minh Hằng ; Biên soạn: Nguyễn Thị Minh Huệ,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 491 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những kỹ năng chuyên sâu của Luật sư về tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, bao gồm: tư vấn thành lập doanh nghiệp, quản lý nội bộ doanh nghiệp, về đầu tư, đất đai cho doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, thuế trong doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp, tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Tư vấn pháp luật
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Tác giả(bs) CN Ngô, Hoàng Oanh,
Tác giả(bs) CN Ân, Thanh Sơn,
Tác giả(bs) CN Ngô, Ngọc Mai,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Hằng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Minh Huệ,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ngọc Bích,
Tác giả(bs) CN Phan, Đức Tiến,
Tác giả(bs) CN Trần, Thanh Tùng,
Tác giả(bs) CN Trương, Thanh Đức,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thu Hiền,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội,
000 00000ndm#a2200000ua#4500
00143725
0021
004F60AF9A6-5FBB-4A00-81EB-1ACF9FDF1B96
005201702171531
008170119s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048108199
039|a20170217153135|bluongvt|c20170217142040|dhuent|y20170119100233|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)20(075)|bGIA 2016
1101 |aHọc viện Tư pháp
24510|aGiáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiêp :|bphần chuyên sâu/|cHọc viện Tư pháp ; Chủ biên: Ngô Hoàng Oanh, Nguyễn Minh Hằng ; Biên soạn: Nguyễn Thị Minh Huệ,... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a491 tr. ;|c24 cm.
520 |aGiới thiệu những kỹ năng chuyên sâu của Luật sư về tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, bao gồm: tư vấn thành lập doanh nghiệp, quản lý nội bộ doanh nghiệp, về đầu tư, đất đai cho doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, thuế trong doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp, tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp.
653 |aGiáo trình
653 |aDoanh nghiệp
653 |aTư vấn pháp luật
653 |aKỹ năng
653|aLuật Kinh tế
7001 |aNgô, Hoàng Oanh,|cTS.,|eChủ biên
7001|aÂn, Thanh Sơn,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aNgô, Ngọc Mai,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aNguyễn, Minh Hằng,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Thị Minh Huệ,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aNguyễn, Thị Ngọc Bích,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aPhan, Đức Tiến,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aTrần, Thanh Tùng,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aTrương, Thanh Đức,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aVũ, Thị Thu Hiền,|cThS.,|eBiên soạn
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội,|eBiên soạn
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/giaotrinh2017/giaotrinhkynangtưvanphapluatchodoanhnghiepthumbimage.jpg
890|a40|b58
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 100197 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 12 Hạn trả:29-03-2017
2 MSVGT 100198 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 13 Hạn trả:30-03-2017
3 MSVGT 100201 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 16 Hạn trả:30-03-2017
4 MSVGT 100219 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 34 Hạn trả:30-03-2017
5 MSVGT 100205 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 20 Hạn trả:30-03-2017
6 MSVGT 100196 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 11 Hạn trả:31-03-2017
7 MSVGT 100215 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 30 Hạn trả:31-03-2017
8 MSVGT 100214 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 29 Hạn trả:01-04-2017
9 MSVGT 100212 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 27 Hạn trả:01-04-2017
10 MSVGT 100224 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 39 Hạn trả:03-04-2017
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào