Giáo trình
34(V)20(075) GIA 2016
Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiêp :
Kí hiệu phân loại 34(V)20(075)
Tác giả TT Học viện Tư pháp
Nhan đề Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiêp : phần chuyên sâu/ Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Ngô Hoàng Oanh, Nguyễn Minh Hằng ; Biên soạn: Nguyễn Thị Minh Huệ, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 491 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những kỹ năng chuyên sâu của Luật sư về tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, bao gồm: tư vấn thành lập doanh nghiệp, quản lý nội bộ doanh nghiệp, về đầu tư, đất đai cho doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, thuế trong doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp, tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Tư vấn pháp luật
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Tác giả(bs) CN Ngô, Hoàng Oanh,
Tác giả(bs) CN Trương, Thanh Đức,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Hằng,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thu Hiền,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Minh Huệ,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ngọc Bích,
Tác giả(bs) CN Phan, Đức Tiến,
Tác giả(bs) CN Ân, Thanh Sơn,
Tác giả(bs) CN Ngô, Ngọc Mai,
Tác giả(bs) CN Trần, Thanh Tùng,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 005545-54
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(30): MSVGT 100196-225
000 00000ndm#a2200000ua#4500
00143725
0021
004F60AF9A6-5FBB-4A00-81EB-1ACF9FDF1B96
005201802021112
008170119s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048108199
039|a20180202111255|bmaipt|c20180202103741|dmaipt|y20170119100233|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)20(075)|bGIA 2016
1101 |aHọc viện Tư pháp
24510|aGiáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiêp :|bphần chuyên sâu/|cHọc viện Tư pháp ; Chủ biên: Ngô Hoàng Oanh, Nguyễn Minh Hằng ; Biên soạn: Nguyễn Thị Minh Huệ, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a491 tr. ;|c24 cm.
520 |aGiới thiệu những kỹ năng chuyên sâu của Luật sư về tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, bao gồm: tư vấn thành lập doanh nghiệp, quản lý nội bộ doanh nghiệp, về đầu tư, đất đai cho doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, thuế trong doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp, tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp.
653 |aGiáo trình
653 |aDoanh nghiệp
653 |aTư vấn pháp luật
653 |aKỹ năng
653|aLuật Kinh tế
7001 |aNgô, Hoàng Oanh,|cTS.,|eChủ biên
7001|aTrương, Thanh Đức,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aNguyễn, Minh Hằng,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001|aVũ, Thị Thu Hiền,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aNguyễn, Thị Minh Huệ,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aNguyễn, Thị Ngọc Bích,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aPhan, Đức Tiến,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aÂn, Thanh Sơn,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aNgô, Ngọc Mai,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aTrần, Thanh Tùng,|cThS.,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 005545-54
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(30): MSVGT 100196-225
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2016/giaotrinhkynangtuvanphapluatchodoanhnghiep/giaotrinhkynangtưvanphapluatchodoanhnghiepthumbimage.jpg
890|a40|b227
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 100225 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 40
2 MSVGT 100224 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 39
3 MSVGT 100223 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 38
4 MSVGT 100222 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 37
5 MSVGT 100221 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 36 Hạn trả:26-03-2018
6 MSVGT 100220 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 35
7 MSVGT 100219 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 34
8 MSVGT 100218 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 33
9 MSVGT 100217 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 32 Hạn trả:26-04-2018
10 MSVGT 100216 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2016 Sách tham khảo 31 Hạn trả:27-04-2018
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào