Sách tham khảo
34(V)023.1 NHA 2014
Nhà nước và pháp luật triều Hậu Lê với việc bảo vệ quyền con người /
Kí hiệu phân loại 34(V)023.1
Nhan đề Nhà nước và pháp luật triều Hậu Lê với việc bảo vệ quyền con người / Chủ biên: Nguyễn Minh Tuấn, Mai Văn Thắng ; Hoàng Thị Kim Quế,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 366 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Tủ sách khoa học
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
Tóm tắt Nghiên cứu những giá trị lịch sử và giá trị pháp lý tiêu biểu về Nhà nước và pháp luật triều Hậu Lê với việc bảo vệ quyền con người, từ đó rút ra một số giá trị cần kế thừa vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa tự do Quyền con người
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Nhà Lê
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Kim Quế,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hoài Phương,
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Lan Phương,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Phương Nga,
Tác giả(bs) CN Phạm, Duyên Thảo,
Tác giả(bs) CN Mai, Văn Thắng,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLSN(10): DSVLSN 001404-13
000 00000nem#a2200000ua#4500
00144039
0022
0042EB9DD13-A7B2-4AD8-AA64-E27BB7841967
005201703010845
008170222s2014 vm vie
0091 0
020 |a9786046218791
039|a20170301084524|bluongvt|c20170227145721|dhientt|y20170222164157|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)023.1|bNHA 2014
24500|aNhà nước và pháp luật triều Hậu Lê với việc bảo vệ quyền con người / |cChủ biên: Nguyễn Minh Tuấn, Mai Văn Thắng ; Hoàng Thị Kim Quế,... [et al.]
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2014
300 |a366 tr. ; |c24 cm.
490 |aTủ sách khoa học
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
520|aNghiên cứu những giá trị lịch sử và giá trị pháp lý tiêu biểu về Nhà nước và pháp luật triều Hậu Lê với việc bảo vệ quyền con người, từ đó rút ra một số giá trị cần kế thừa vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền trong giai đoạn hiện nay.
653 |aQuyền con người
653 |aPháp luật
653 |aNhà nước
653|aNhà Lê
7001 |aNguyễn, Minh Tuấn,|cTS.,|eChủ biên
7001|aHoàng, Thị Kim Quế,|cGS. TS.
7001|aNguyễn, Thị Hoài Phương,|cThS.
7001|aPhan, Thị Lan Phương,|cThS.
7001|aLê, Thị Phương Nga,|cTS.
7001|aPhạm, Duyên Thảo,|cTS.
7001|aMai, Văn Thắng,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLSN|j(10): DSVLSN 001404-13
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/daihocquocgiahanoi/nhanuocvaphapluattrieuhaulethumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLSN 001413 Đọc sinh viên 34(V)023.1 NHA 2014 Sách tham khảo 10
2 DSVLSN 001412 Đọc sinh viên 34(V)023.1 NHA 2014 Sách tham khảo 9
3 DSVLSN 001411 Đọc sinh viên 34(V)023.1 NHA 2014 Sách tham khảo 8
4 DSVLSN 001410 Đọc sinh viên 34(V)023.1 NHA 2014 Sách tham khảo 7
5 DSVLSN 001409 Đọc sinh viên 34(V)023.1 NHA 2014 Sách tham khảo 6
6 DSVLSN 001408 Đọc sinh viên 34(V)023.1 NHA 2014 Sách tham khảo 5
7 DSVLSN 001407 Đọc sinh viên 34(V)023.1 NHA 2014 Sách tham khảo 4
8 DSVLSN 001406 Đọc sinh viên 34(V)023.1 NHA 2014 Sách tham khảo 3
9 DSVLSN 001405 Đọc sinh viên 34(V)023.1 NHA 2014 Sách tham khảo 2
10 DSVLSN 001404 Đọc sinh viên 34(V)023.1 NHA 2014 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào