Sách tham khảo
34(V)23 BAO 2013
Bảo đảm quyền con người trong pháp luật lao động Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 34(V)23
Nhan đề Bảo đảm quyền con người trong pháp luật lao động Việt Nam : sách chuyên khảo (Trong khuôn khổ Dự án Luật về quyền con người) / Lê Thị Hoài Thu chủ biên ; Phạm Công Trứ,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 295 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Tủ sách khoa học
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật. Trung tâm Nghiên cứu quyền con người và quyền công dân
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề về quyền của người lao động trong các văn kiện pháp lý quốc tế. Nghiên cứu pháp luật lao động Việt Nam về bảo đảm quyền con người liên quan đến: bảo đảm quyền tự do việc làm; quyền được bảo đảm thu nhập, đời sống; quyền được tôn trọng, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, danh dự, nhân cách của người lao động; quyền tự do công đoàn, quyền của người lao động di trú,...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quyền con người
Từ khóa tự do Luật Lao động
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Hoài Thu,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thúy Lâm,
Tác giả(bs) CN Phạm, Công Trứ,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thúy Nga,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thu,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLLD(10): DSVLLD 006788-97
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144040
0022
004C8DBE7E9-3E5F-40AB-A5CD-526C17D46804
005201702281635
008170222s2013 vm vie
0091 0
020 |a9786049342943
039|a20170228163536|bluongvt|c20170228163033|dluongvt|y20170222164311|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)23|bBAO 2013
24500|aBảo đảm quyền con người trong pháp luật lao động Việt Nam :|bsách chuyên khảo (Trong khuôn khổ Dự án Luật về quyền con người) /|cLê Thị Hoài Thu chủ biên ; Phạm Công Trứ,... [et al.]
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2013
300 |a295 tr. ; |c24 cm.
490 |aTủ sách khoa học
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật. Trung tâm Nghiên cứu quyền con người và quyền công dân
520 |aTrình bày một số vấn đề về quyền của người lao động trong các văn kiện pháp lý quốc tế. Nghiên cứu pháp luật lao động Việt Nam về bảo đảm quyền con người liên quan đến: bảo đảm quyền tự do việc làm; quyền được bảo đảm thu nhập, đời sống; quyền được tôn trọng, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, danh dự, nhân cách của người lao động; quyền tự do công đoàn, quyền của người lao động di trú,...
653 |aViệt Nam
653 |aQuyền con người
653 |aLuật Lao động
7001 |aLê, Thị Hoài Thu,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001|aTrần, Thị Thúy Lâm,|cTS.
7001|aPhạm, Công Trứ,|cPGS. TS.
7001|aPhạm, Thị Thúy Nga,|cTS.
7001|aNguyễn, Xuân Thu,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLLD|j(10): DSVLLD 006788-97
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/daihocquocgiahanoi/baodamquyenconnguoitrongphapluatlaodongvnthumbimage.jpg
890|a10|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLLD 006797 Đọc sinh viên 34(V)23 BAO 2013 Sách tham khảo 10
2 DSVLLD 006796 Đọc sinh viên 34(V)23 BAO 2013 Sách tham khảo 9
3 DSVLLD 006795 Đọc sinh viên 34(V)23 BAO 2013 Sách tham khảo 8
4 DSVLLD 006794 Đọc sinh viên 34(V)23 BAO 2013 Sách tham khảo 7
5 DSVLLD 006793 Đọc sinh viên 34(V)23 BAO 2013 Sách tham khảo 6
6 DSVLLD 006792 Đọc sinh viên 34(V)23 BAO 2013 Sách tham khảo 5
7 DSVLLD 006791 Đọc sinh viên 34(V)23 BAO 2013 Sách tham khảo 4
8 DSVLLD 006790 Đọc sinh viên 34(V)23 BAO 2013 Sách tham khảo 3
9 DSVLLD 006789 Đọc sinh viên 34(V)23 BAO 2013 Sách tham khảo 2
10 DSVLLD 006788 Đọc sinh viên 34(V)23 BAO 2013 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào