Bài trích
34(V)411.2
Những điểm mới về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người theo Bộ luật hình sự năm 2015 /
BBK 34(V)411.2
Tác giả CN Vũ, Hải Anh
Nhan đề Những điểm mới về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người theo Bộ luật hình sự năm 2015 / Vũ Hải Anh
Tóm tắt Bài viết phân tích những điểm mới về tội danh, dấu hiệu định tội, dấu hiệu định khung của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 so với các quy định tương ứng trong Bộ luật hình sự năm 1999.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hình sự
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Danh dự
Từ khóa tự do Nhân phẩm
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự 2015
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số đặc biệt Về BLHS năm 2015/2016, tr. 3 - 8.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00144055
0026
0044BF6FFF5-3EF7-481B-A23D-9426E5EEB1A4
005201708310818
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20170831081839|bmaipt|y20170224083904|zmaipt
084 |a34(V)411.2
1001 |aVũ, Hải Anh
24510|aNhững điểm mới về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người theo Bộ luật hình sự năm 2015 / |cVũ Hải Anh
520 |aBài viết phân tích những điểm mới về tội danh, dấu hiệu định tội, dấu hiệu định khung của các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 so với các quy định tương ứng trong Bộ luật hình sự năm 1999.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653 |aTội phạm
653 |aDanh dự
653 |aNhân phẩm
653 |aBộ luật Hình sự 2015
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố đặc biệt Về BLHS năm 2015/2016, tr. 3 - 8.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào