Bài trích
34(V)232
Khái niệm về lao động cưỡng bức /
BBK 34(V)232
Tác giả CN Nguyễn, Tiến Dũng
Nhan đề Khái niệm về lao động cưỡng bức / Nguyễn Tiến Dũng
Tóm tắt Trên cơ sở phân tích khái niệm “lao động cưỡng bức” theo quy định tại Công ước số 29 của Tổ chức lao động quốc tế và liên hệ với quy định pháp luật lao động Việt Nam, bài viết đưa ra khái niệm về lao động cưỡng bức.
Từ khóa tự do Lao động cưỡng bức
Từ khóa tự do Luật Lao động
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Khái niệm
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 12/2016, tr. 3 - 10.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00144075
0026
004F42E341A-B0FC-454D-BFCA-3EEF69782F06
005201702241034
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20170224103631|zmaipt
084 |a34(V)232
1001 |aNguyễn, Tiến Dũng
24510|aKhái niệm về lao động cưỡng bức / |cNguyễn Tiến Dũng
520 |aTrên cơ sở phân tích khái niệm “lao động cưỡng bức” theo quy định tại Công ước số 29 của Tổ chức lao động quốc tế và liên hệ với quy định pháp luật lao động Việt Nam, bài viết đưa ra khái niệm về lao động cưỡng bức.
653 |aLao động cưỡng bức
653 |aLuật Lao động
653 |aViệt Nam
653 |aKhái niệm
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 12/2016, tr. 3 - 10.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào