Sách tham khảo
7A(09) NGH 2016
Nghiên cứu về lịch sử thể dục thể thao :
Kí hiệu phân loại 7A(09)
Nhan đề Nghiên cứu về lịch sử thể dục thể thao : sách tham khảo / Chủ biên: Chu Mạnh Hùng, Đỗ Thị Tươi ; Biên soạn: Nguyễn Tiến Sơn, Nguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thể dục Thể thao, 2016
Mô tả vật lý 108tr. ; 19cm.
Tóm tắt Nghiên cứu lịch sử thể dục thể thao thế giới và Việt Nam về các vấn đề: sự phát triển thể dục thể thao thế giới thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại; phong trào Olympic hiện đại; thể dục thể thao Việt Nam qua các thời kỳ và phong trào Olympic Việt Nam.
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thể thao
Từ khóa tự do Thể dục
Tác giả(bs) CN Chu, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Huyền,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Tươi,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tiến Sơn,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênVG(10): DSVVG 000528-37
Địa chỉ DHLMượn sinh viênVG(40): MSVVG 000803-42
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144164
0022
004A430C75F-1BC7-4183-BAA9-9CCCE3651849
005201703071402
008170302s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048505783
039|a20170307140430|bhientt|c20170307105850|dluongvt|y20170302165318|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a7A(09)|bNGH 2016
24500|aNghiên cứu về lịch sử thể dục thể thao : |bsách tham khảo / |cChủ biên: Chu Mạnh Hùng, Đỗ Thị Tươi ; Biên soạn: Nguyễn Tiến Sơn, Nguyễn Thị Thanh Huyền
260 |aHà Nội : |bThể dục Thể thao, |c2016
300 |a108tr. ; |c19cm.
520 |aNghiên cứu lịch sử thể dục thể thao thế giới và Việt Nam về các vấn đề: sự phát triển thể dục thể thao thế giới thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại; phong trào Olympic hiện đại; thể dục thể thao Việt Nam qua các thời kỳ và phong trào Olympic Việt Nam.
653 |aLịch sử
653 |aThể thao
653 |aThể dục
7001 |aChu, Mạnh Hùng,|cTS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Thị Thanh Huyền,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aĐỗ, Thị Tươi,|cThS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Tiến Sơn,|cTS.,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cVG|j(10): DSVVG 000528-37
852|aDHL|bMượn sinh viên|cVG|j(40): MSVVG 000803-42
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/2017/sachthamkhao/sachgiaoducthechat/nghiencuuvelichsutheducthethaothumbimage.jpg
890|a50
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVVG 000842 Mượn sinh viên 7A(09) NGH 2016 Sách tham khảo 50
2 MSVVG 000841 Mượn sinh viên 7A(09) NGH 2016 Sách tham khảo 49
3 MSVVG 000840 Mượn sinh viên 7A(09) NGH 2016 Sách tham khảo 48
4 MSVVG 000839 Mượn sinh viên 7A(09) NGH 2016 Sách tham khảo 47
5 MSVVG 000838 Mượn sinh viên 7A(09) NGH 2016 Sách tham khảo 46
6 MSVVG 000837 Mượn sinh viên 7A(09) NGH 2016 Sách tham khảo 45
7 MSVVG 000836 Mượn sinh viên 7A(09) NGH 2016 Sách tham khảo 44
8 MSVVG 000835 Mượn sinh viên 7A(09) NGH 2016 Sách tham khảo 43
9 MSVVG 000834 Mượn sinh viên 7A(09) NGH 2016 Sách tham khảo 42
10 MSVVG 000833 Mượn sinh viên 7A(09) NGH 2016 Sách tham khảo 41
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào