Sách tham khảo
7A8.95 HƯƠ 2016
Hướng dẫn tập luyện môn cầu lông :
Kí hiệu phân loại 7A8.95
Nhan đề Hướng dẫn tập luyện môn cầu lông : sách tham khảo / Chủ biên: Chu Mạnh Hùng, Đỗ Thị Tươi ; Nguyễn Thị Thanh Huyền biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thể dục Thể thao, 2016
Mô tả vật lý 99 tr. : minh họa ; 19cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát lịch sử phát triển môn cầu lông. Nghiên cứu những nội dung cơ bản của môn cầu lông, gồm: kỹ thuật, chiến thuật thi đấu, các bài tập huấn luyện kỹ thuật cầu lông và Luật Cầu lông.
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Chiến thuật
Từ khóa tự do Thể thao
Từ khóa tự do Cầu lông
Từ khóa tự do Luật Cầu Lông
Tác giả(bs) CN Chu, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Huyền,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Tươi,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênVG(10): DSVVG 000538-47
Địa chỉ DHLMượn sinh viênVG(50): MSVVG 000843-92
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144165
0022
0048537A4BA-4D13-4641-8295-F9B83ED510F4
005201703071403
008170302s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048505790
039|a20170307140545|bhientt|c20170307105016|dluongvt|y20170302170213|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a7A8.95|bHƯƠ 2016
24500|aHướng dẫn tập luyện môn cầu lông : |bsách tham khảo / |cChủ biên: Chu Mạnh Hùng, Đỗ Thị Tươi ; Nguyễn Thị Thanh Huyền biên soạn
260 |aHà Nội : |bThể dục Thể thao, |c2016
300 |a99 tr. : |bminh họa ; |c19cm.
520 |aTrình bày khái quát lịch sử phát triển môn cầu lông. Nghiên cứu những nội dung cơ bản của môn cầu lông, gồm: kỹ thuật, chiến thuật thi đấu, các bài tập huấn luyện kỹ thuật cầu lông và Luật Cầu lông.
653 |aKỹ thuật
653 |aChiến thuật
653 |aThể thao
653 |aCầu lông
653 |aLuật Cầu Lông
7001 |aChu, Mạnh Hùng,|cTS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Thị Thanh Huyền,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aĐỗ, Thị Tươi,|cThS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cVG|j(10): DSVVG 000538-47
852|aDHL|bMượn sinh viên|cVG|j(50): MSVVG 000843-92
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/2017/sachthamkhao/sachgiaoducthechat/huongdantapluyenmoncaulongthumbimage.jpg
890|a60
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVVG 000892 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 60
2 MSVVG 000891 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 59
3 MSVVG 000890 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 58
4 MSVVG 000889 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 57
5 MSVVG 000888 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 56
6 MSVVG 000887 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 55
7 MSVVG 000886 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 54
8 MSVVG 000885 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 53
9 MSVVG 000884 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 52
10 MSVVG 000883 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 51
  1  2  3  4  5  6 of 6 
Không có liên kết tài liệu số nào