Sách tham khảo
7A8.95 HƯƠ 2016
Hướng dẫn tập luyện môn cầu lông :
Kí hiệu phân loại 7A8.95
Nhan đề Hướng dẫn tập luyện môn cầu lông : sách tham khảo / Chủ biên: Chu Mạnh Hùng, Đỗ Thị Tươi ; Nguyễn Thị Thanh Huyền biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thể dục Thể thao, 2016
Mô tả vật lý 99 tr. : minh họa ; 19cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát lịch sử phát triển môn cầu lông. Nghiên cứu những nội dung cơ bản của môn cầu lông, gồm: kỹ thuật, chiến thuật thi đấu, các bài tập huấn luyện kỹ thuật cầu lông và Luật Cầu lông.
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Chiến thuật
Từ khóa tự do Thể thao
Từ khóa tự do Cầu lông
Từ khóa tự do Luật Cầu Lông
Tác giả(bs) CN Chu, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Huyền,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Tươi,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144165
0022
0048537A4BA-4D13-4641-8295-F9B83ED510F4
005201703071403
008170302s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048505790
039|a20170307140545|bhientt|c20170307105016|dluongvt|y20170302170213|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a7A8.95|bHƯƠ 2016
24500|aHướng dẫn tập luyện môn cầu lông : |bsách tham khảo / |cChủ biên: Chu Mạnh Hùng, Đỗ Thị Tươi ; Nguyễn Thị Thanh Huyền biên soạn
260 |aHà Nội : |bThể dục Thể thao, |c2016
300 |a99 tr. : |bminh họa ; |c19cm.
520 |aTrình bày khái quát lịch sử phát triển môn cầu lông. Nghiên cứu những nội dung cơ bản của môn cầu lông, gồm: kỹ thuật, chiến thuật thi đấu, các bài tập huấn luyện kỹ thuật cầu lông và Luật Cầu lông.
653 |aKỹ thuật
653 |aChiến thuật
653 |aThể thao
653 |aCầu lông
653 |aLuật Cầu Lông
7001 |aChu, Mạnh Hùng,|cTS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Thị Thanh Huyền,|cThS.,|eBiên soạn
7001|aĐỗ, Thị Tươi,|cThS.,|eChủ biên
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/2017/sachthamkhao/sachgiaoducthechat/huongdantapluyenmoncaulongthumbimage.jpg
890|a60
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVVG 000884 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 52
2 MSVVG 000870 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 38
3 MSVVG 000844 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 12
4 MSVVG 000887 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 55
5 MSVVG 000864 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 32
6 DSVVG 000543 Đọc sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 6
7 MSVVG 000850 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 18
8 MSVVG 000881 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 49
9 MSVVG 000858 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 26
10 MSVVG 000873 Mượn sinh viên 7A8.95 HƯƠ 2016 Sách tham khảo 41
  1  2  3  4  5  6 of 6 
Không có liên kết tài liệu số nào