Luận văn, Luận án
34(V)310.6 ĐĂ - L 2016
Quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh trong pháp luật dân sự Việt Nam :
BBK 34(V)310.6
Tác giả CN Đặng, Thị Lưu
Nhan đề Quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh trong pháp luật dân sự Việt Nam :luận văn thạc sĩ luật học /Đặng Thị Lưu ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2016
Mô tả vật lý 91 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về quyền nhân thân và các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh. Phân tích thực trạng bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quyền nhân thân
Từ khóa tự do Hình ảnh
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007711-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144286
0023
004D309CB53-463A-4F1B-8FB6-83040D01AD7E
005201703201656
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170320165735|bluongvt|c20170316153522|dhientt|y20170313151236|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)310.6|bĐĂ - L 2016
1001 |aĐặng, Thị Lưu
24510|aQuyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh trong pháp luật dân sự Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cĐặng Thị Lưu ; PGS. TS. Phùng Trung Tập hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2016
300 |a91 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự: 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016.
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về quyền nhân thân và các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh. Phân tích thực trạng bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aQuyền nhân thân
653|aHình ảnh
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007711-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/ch22/luatdansu/dangthiluuthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007712 Đọc sinh viên 34(V)310.6 ĐĂ - L 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007711 Đọc sinh viên 34(V)310.6 ĐĂ - L 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1