Luận văn, Luận án
34(V)310.51 TR - Đ 2016
Quyền riêng tư dưới góc độ lý luận và pháp luật thực định :
BBK 34(V)310.51
Tác giả CN Trần, Hoàng Đức
Nhan đề Quyền riêng tư dưới góc độ lý luận và pháp luật thực định : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Hoàng Đức ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 86 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận chung về quyền riêng tư. Nghiên cứu nội dung của quyền riêng tư trong một số lĩnh vực cụ thể như y tế, giáo dục, lao động... Đánh giá những yếu tố tác động tới pháp luật về quyền riêng tư tại Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quyền riêng tư
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007697-8
000 00000ndm#a2200000ua#4500
00144342
0023
004BDA76C9B-D2C6-47CF-9A0B-63A249B4DC31
005201708021605
008170315s2016 vm vie
0091 0
039|a20170802160538|bmaipt|c20170321082639|dluongvt|y20170315144813|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)310.51|bTR - Đ 2016
1001 |aTrần, Hoàng Đức
24510|aQuyền riêng tư dưới góc độ lý luận và pháp luật thực định : |bluận văn thạc sĩ luật học / |cTrần Hoàng Đức ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a86 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận chung về quyền riêng tư. Nghiên cứu nội dung của quyền riêng tư trong một số lĩnh vực cụ thể như y tế, giáo dục, lao động... Đánh giá những yếu tố tác động tới pháp luật về quyền riêng tư tại Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aQuyền riêng tư
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007697-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/luatdansuvatotungdansu/tranhoangduc/atranhoangducthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007698 Đọc sinh viên 34(V)310.51 TR - Đ 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007697 Đọc sinh viên 34(V)310.51 TR - Đ 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1