Luận văn, Luận án
34(V)329 CH - QU 2016
Một số vấn đề pháp lý về tổ chức và hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài :
BBK 34(V)329
Tác giả CN Chử, Thị Kim Quy
Nhan đề Một số vấn đề pháp lý về tổ chức và hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài : luận văn thạc sĩ luật học / Chử Thị Kim Quy ; TS. Vũ Thị Phương Lan hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 82 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tổ chức và hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Phân tích thực trạng hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động này.
Từ khóa tự do Luật Hôn nhân gia đình
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tư vấn pháp luật
Từ khóa tự do Hôn nhân có yếu tố nước ngoài
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007719-20
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144356
0023
004A28D58C3-B91B-4F21-B6D6-647DC34BAAD2
005201707070825
008170329s2016 vm vie
0091 0
039|a20170707082552|byenkt|c20170329171247|dhuent|y20170316084820|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)329|bCH - QU 2016
1001 |aChử, Thị Kim Quy
24510|aMột số vấn đề pháp lý về tổ chức và hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài : |bluận văn thạc sĩ luật học / |cChử Thị Kim Quy ; TS. Vũ Thị Phương Lan hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a82 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự: 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016.
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tổ chức và hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Phân tích thực trạng hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động này.
653 |aLuật Hôn nhân gia đình
653|aViệt Nam
653|aTư vấn pháp luật
653|aHôn nhân có yếu tố nước ngoài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007719-20
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/luatquocte/chuthikimquy/achuthikimquythumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007720 Đọc sinh viên 34(V)329 CH - QU 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007719 Đọc sinh viên 34(V)329 CH - QU 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1