Luận văn, Luận án
34(V)411.21 TR - TH 2016
Việc quy định tội phạm đối với hành vi khiêu dâm trẻ em – Quan điểm quốc tế và Luật Hình sự Việt Nam :
BBK 34(V)411.21
Tác giả CN Trần, Thị Thu Thủy
Nhan đề Việc quy định tội phạm đối với hành vi khiêu dâm trẻ em – Quan điểm quốc tế và Luật Hình sự Việt Nam :luận văn thạc sĩ luật học /Trần Thị Thu Thủy ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 78 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát pháp luật quốc tế về việc quy định tội phạm đối với hành vi khiêu dâm trẻ em. Phân tích quy định của tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm trong Bộ luật Hình sự năm 2015 có sự so sánh với chuẩn mực quốc tế và Luật Hình sự của một số nước trên thế giới. Đưa ra một số đề xuất đối với việc áp dụng các quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hình sự
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Khiêu dâm trẻ em
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 007813-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144474
0023
004490B4F03-646F-46EB-B002-0FCF08C9C123
005201707121424
008170329s2016 vm vie
0091 0
039|a20170712142458|byenkt|c20170329170615|dhuent|y20170324095815|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)411.21|bTR - TH 2016
1001 |aTrần, Thị Thu Thủy
24510|aViệc quy định tội phạm đối với hành vi khiêu dâm trẻ em – Quan điểm quốc tế và Luật Hình sự Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cTrần Thị Thu Thủy ; TS. Đào Lệ Thu hướng dẫn
260|aHà Nội, |c2016
300 |a78 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự: 60 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
520 |aTrình bày khái quát pháp luật quốc tế về việc quy định tội phạm đối với hành vi khiêu dâm trẻ em. Phân tích quy định của tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm trong Bộ luật Hình sự năm 2015 có sự so sánh với chuẩn mực quốc tế và Luật Hình sự của một số nước trên thế giới. Đưa ra một số đề xuất đối với việc áp dụng các quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653|aTội phạm
653|aKhiêu dâm trẻ em
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 007813-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/luathinhsuvatotunghinhsu/tranthithuthuy/atranthithuthuythumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 007814 Đọc sinh viên 34(V)411.21 TR - TH 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 007813 Đọc sinh viên 34(V)411.21 TR - TH 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1