Sách tham khảo
34(V)31 BIN 2017
Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)31
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ ; Đinh Văn Thanh, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2017
Mô tả vật lý 1127 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Phân tích, bình luận và đưa ra một số ví dụ thực tiễn để làm rõ nội dung của từng điều luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015, gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về: quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; nghĩa vụ và hợp đồng; thừa kế; pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và các điều khoản thi hành.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Bộ luật Dân sự 2015
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Cừ,
Tác giả(bs) CN Phùng, Trung Tập,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Ngọc Mai,
Tác giả(bs) CN Vương, Thanh Thúy,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Phương Lan,
Tác giả(bs) CN Chu, Thị Lam Giang,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Loan,
Tác giả(bs) CN Kiều, Thị Thùy Linh,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Giang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hợi,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hồng Yến,
Tác giả(bs) CN Đào, Hoàng Thắng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Oanh,
Tác giả(bs) CN Đinh, Văn Thanh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Quế Anh,
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Tuyết,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Huệ,
Tác giả(bs) CN Đinh, Văn Cường,
Tác giả(bs) CN Lê - Hoàng, Anh Tuấn
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(13): DSVLDS 002253-65
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDS(87): MSVLDS 010961-1047
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144702
0022
004E53236FC-0A02-4B70-9FBC-D137CCFAAC5A
005201704180800
008170411s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786047223244
039|a20170418080330|bhientt|c20170414092300|dluongvt|y20170411175752|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)31|bBIN 2017
24500|aBình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / |cChủ biên: Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ ; Đinh Văn Thanh, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2017
300 |a1127 tr. ; |c27 cm.
520 |aPhân tích, bình luận và đưa ra một số ví dụ thực tiễn để làm rõ nội dung của từng điều luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015, gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về: quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; nghĩa vụ và hợp đồng; thừa kế; pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và các điều khoản thi hành.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aBình luận khoa học
653 |aBộ luật Dân sự 2015
7001 |aNguyễn, Văn Cừ,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001|aPhùng, Trung Tập,|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Minh Tuấn,|cTS.
7001|aLê, Thị Ngọc Mai,|cThS.
7001|aVương, Thanh Thúy,|cTS.
7001|aVũ, Thị Phương Lan,|cTS.
7001|aChu, Thị Lam Giang,|cThS.
7001|aHoàng, Thị Loan,|cThS.
7001|aKiều, Thị Thùy Linh,|cThS.
7001|aLê, Thị Giang,|cThS.
7001|aNguyễn, Văn Hợi,|cThS.
7001|aVũ, Thị Hồng Yến,|cTS.
7001|aĐào, Hoàng Thắng,|cThS.
7001|aNguyễn, Minh Oanh,|cTS.
7001|aĐinh, Văn Thanh,|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Thị Quế Anh,|cPGS. TS.
7001|aPhạm, Văn Tuyết,|cPGS. TS.
7001|aTrần, Thị Huệ,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001|aĐinh, Văn Cường,|cThS.
7002|aLê - Hoàng, Anh Tuấn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(13): DSVLDS 002253-65
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDS|j(87): MSVLDS 010961-1047
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/2017/sachthamkhao/binhluankhoahocblds2015thaycu/binhluankhoahocboluatdansuthumbimage.jpg
890|a100|b969
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLDS 010967 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2017 Sách tham khảo 20 Hạn trả:19-02-2018
2 MSVLDS 011033 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2017 Sách tham khảo 86
3 MSVLDS 011010 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2017 Sách tham khảo 63
4 MSVLDS 011042 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2017 Sách tham khảo 95
5 DSVLDS 002261 Đọc sinh viên 34(V)31 BIN 2017 Sách tham khảo 9
6 MSVLDS 010999 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2017 Sách tham khảo 52
7 MSVLDS 010976 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2017 Sách tham khảo 29
8 MSVLDS 010990 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2017 Sách tham khảo 43
9 MSVLDS 011008 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2017 Sách tham khảo 61
10 MSVLDS 010985 Mượn sinh viên 34(V)31 BIN 2017 Sách tham khảo 38
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào