Sách tham khảo
34(V)52 BIN 2017
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 /
Kí hiệu phân loại 34(V)52
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 / Trần Anh Tuấn chủ biên ; Phan Hữu Thư, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 1150 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Phân tích, bình luận và đưa ra một số ví dụ thực tiễn để làm rõ nội dung của từng điều luật trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về: thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm; giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn; thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục giải quyết vụ việc dân sự...
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Tác giả(bs) CN Trần, Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Thu Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hà
Tác giả(bs) CN Lê, Mạnh Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hải An
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Triều Dương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Cường
Tác giả(bs) CN Phan, Hữu Thư
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Thảo
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTDS(13): DSVTDS 002817-29
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTDS(137): MSVTDS 009223-359
000 00000nam#a2200000ua#4500
00145191
0022
004407713B5-C3BA-4563-AA72-8527038EFC3A
005201705171116
008170516s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786048110550
039|a20170517111616|bhientt|c20170516141535|dhuent|y20170516114338|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)52|bBIN 2017
24500|aBình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 /|cTrần Anh Tuấn chủ biên ; Phan Hữu Thư, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2017
300 |a1150 tr. ; |c24 cm.
520 |aPhân tích, bình luận và đưa ra một số ví dụ thực tiễn để làm rõ nội dung của từng điều luật trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về: thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm; giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn; thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục giải quyết vụ việc dân sự...
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aBình luận khoa học
653 |aBộ luật Tố tụng dân sự 2015
7001 |aTrần, Anh Tuấn|cPGS. TS.|eChủ biên
7001|aNguyễn, Thị Bích Ngọc|cThS.
7001|aPhan, Thị Thu Hà|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Thu Hà|cTS.
7001|aLê, Mạnh Hùng|cThS.
7001|aNguyễn, Hải An|cTS.
7001|aNguyễn, Triều Dương|cTS.
7001|aNguyễn, Văn Cường|cTS.
7001|aPhan, Hữu Thư|cPGS. TS.
7001|aTrần, Phương Thảo|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTDS|j(13): DSVTDS 002817-29
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTDS|j(137): MSVTDS 009223-359
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/sachthaytrananhtuan/binhluankhoahocboluattotungdansu2015thumbimage.jpg
890|a150|b548
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTDS 009359 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2017 Sách tham khảo 150
2 MSVTDS 009358 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2017 Sách tham khảo 149
3 MSVTDS 009357 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2017 Sách tham khảo 148
4 MSVTDS 009356 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2017 Sách tham khảo 147
5 MSVTDS 009355 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2017 Sách tham khảo 146
6 MSVTDS 009354 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2017 Sách tham khảo 145
7 MSVTDS 009353 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2017 Sách tham khảo 144
8 MSVTDS 009352 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2017 Sách tham khảo 143
9 MSVTDS 009351 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2017 Sách tham khảo 142
10 MSVTDS 009350 Mượn sinh viên 34(V)52 BIN 2017 Sách tham khảo 141
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15 
Không có liên kết tài liệu số nào