Giáo trình
34(V)11(075)
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)11(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh ; Phạm Đức Bảo,... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 21 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2017
Mô tả vật lý 574 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt Nam, gồm: những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp; sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam; chế độ chính trị; chế độ bầu cử; bộ máy nhà nước; chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Quốc hội; Chính phủ,
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Tác giả(bs) CN Thái, Vĩnh Thắng,
Tác giả(bs) CN Lưu, Trung Thành
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Dung,
Tác giả(bs) CN Bùi, Xuân Đức,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Tình,
Tác giả(bs) CN Vũ, Hồng Anh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hoa,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Thái,
Tác giả(bs) CN Lê, Hữu Thể,
Tác giả(bs) TT Phạm, Đức Bảo
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145439
0021
004FC409B76-97D7-47F6-AB67-6C28F099EC46
005201712210924
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047223626
039|a20171221092419|blamdv|c20170613135436|dmaipt|y20170613135338|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)11(075)
090 |a34(V)11(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh ; Phạm Đức Bảo,... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 21 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2017
300 |a574 tr. ; |c22 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt Nam, gồm: những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp; sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam; chế độ chính trị; chế độ bầu cử; bộ máy nhà nước; chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Quốc hội; Chính phủ,
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Hiến pháp
700|aThái, Vĩnh Thắng,|cGS. TS.,|eChủ biên
7001|aLưu, Trung Thành
7001|aNguyễn, Đăng Dung,|cGS. TS.
7001|aBùi, Xuân Đức,|cPGS. TS.
7001|aPhạm, Thị Tình,|cThS.
7001|aVũ, Hồng Anh,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Thị Hoa,|cThS.
7001|aNguyễn, Văn Thái,|cThS.
7001|aLê, Hữu Thể,|cTS.
7101 |aPhạm, Đức Bảo
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhluathienphapvietnam/giaotrinhluathienphapvietnamthumbimage.jpg
890|c1|a0

Không tìm thấy biểu ghi nào