Giáo trình
34(V)23(075) GIA 2016
Giáo trình Luật Lao động /
Kí hiệu phân loại 34(V)23(075)
Tác giả TT Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Giáo trình Luật Lao động / Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật ; Đoàn Thị Phương Diệp chủ biên ; Nguyễn Triều Hoa, Hoàng Thị Hồng Hà, Dương Kim Thế Nguyên
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2016
Mô tả vật lý 420 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của Luật Lao động, gồm: khái quát về Luật Lao động; sự ra đời, vị trí, vai trò, thẩm quyền của tổ chức công đoàn; việc làm và học nghề; hợp đồng lao động; thương lượng lao động và thỏa ước lao động tập thể; thời gian làm việc và nghỉ ngơi; chế độ tiền lương; an toàn lao động, vệ sinh lao động; kỷ luật lao động; bảo hiểm xã hội; giải quyết tranh chấp lao động.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Lao động
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Phương Diệp
Tác giả(bs) CN Dương, Kim Thế Nguyên
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Hồng Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Triều Hoa
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 006155-64
000 00000nam#a2200000ua#4500
00145604
0021
00467227A4A-FF7B-47E8-A349-28DBF49FD3E5
005201707041619
008170704s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786047346967
039|a20170704161949|bluongvt|y20170704161612|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)23(075)|bGIA 2016
1101 |aĐại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh|bTrường Đại học Kinh tế - Luật
24510|aGiáo trình Luật Lao động / |cĐại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật ; Đoàn Thị Phương Diệp chủ biên ; Nguyễn Triều Hoa, Hoàng Thị Hồng Hà, Dương Kim Thế Nguyên
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,|c2016
300 |a420 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của Luật Lao động, gồm: khái quát về Luật Lao động; sự ra đời, vị trí, vai trò, thẩm quyền của tổ chức công đoàn; việc làm và học nghề; hợp đồng lao động; thương lượng lao động và thỏa ước lao động tập thể; thời gian làm việc và nghỉ ngơi; chế độ tiền lương; an toàn lao động, vệ sinh lao động; kỷ luật lao động; bảo hiểm xã hội; giải quyết tranh chấp lao động.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Lao động
7001 |aĐoàn, Thị Phương Diệp|cTS.|eChủ biên
7001|aDương, Kim Thế Nguyên|cTS.
7001|aHoàng, Thị Hồng Hà|cThS.
7001|aNguyễn, Triều Hoa|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 006155-64
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006164 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2016 Giáo trình 10
2 DSVGT 006163 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2016 Giáo trình 9
3 DSVGT 006162 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2016 Giáo trình 8
4 DSVGT 006161 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2016 Giáo trình 7
5 DSVGT 006160 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2016 Giáo trình 6
6 DSVGT 006159 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2016 Giáo trình 5
7 DSVGT 006158 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2016 Giáo trình 4
8 DSVGT 006157 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2016 Giáo trình 3
9 DSVGT 006156 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2016 Giáo trình 2
10 DSVGT 006155 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2016 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào