Sách tham khảo
34(V)20 ĐA - H 2016
Pháp luật về chủ thể kinh doanh :
Kí hiệu phân loại 34(V)20
Tác giả CN Đào, Thị Thu Hằng
Nhan đề Pháp luật về chủ thể kinh doanh : sách tham khảo / Đào Thị Thu Hằng
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2016
Mô tả vật lý 316 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Luật Kinh tế
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về các loại chủ thể kinh doanh, pháp luật về chủ thể kinh doanh. Trình bày khái niệm, đặc điểm, cơ cấu tổ chức của từng loại hình doanh nghiệp như: doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước.
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Từ khóa tự do Công ty
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Hộ kinh doanh
Từ khóa tự do Chủ thể kinh doanh
Từ khóa tự do Hợp tác xã
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLKT(10): DSVLKT 006823-32
000 00000nam#a2200000ua#4500
00145612
0022
00463E24340-6015-4941-BBEA-D06B3C5789F1
005201707051024
008170705s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786047336968
039|a20170705102412|bluongvt|y20170705091602|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)20|bĐA - H 2016
1001 |aĐào, Thị Thu Hằng|cThS.
24510|aPháp luật về chủ thể kinh doanh : |bsách tham khảo / |cĐào Thị Thu Hằng
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,|c2016
300 |a316 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Luật Kinh tế
520 |aGiới thiệu tổng quan về các loại chủ thể kinh doanh, pháp luật về chủ thể kinh doanh. Trình bày khái niệm, đặc điểm, cơ cấu tổ chức của từng loại hình doanh nghiệp như: doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước.
653 |aLuật Kinh tế
653 |aCông ty
653 |aDoanh nghiệp
653 |aHộ kinh doanh
653 |aChủ thể kinh doanh
653|aHợp tác xã
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLKT|j(10): DSVLKT 006823-32
890|a10|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLKT 006832 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 10
2 DSVLKT 006831 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 9
3 DSVLKT 006830 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 8
4 DSVLKT 006829 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 7
5 DSVLKT 006828 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 6
6 DSVLKT 006827 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 5
7 DSVLKT 006826 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 4
8 DSVLKT 006825 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 3
9 DSVLKT 006824 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 2
10 DSVLKT 006823 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào