Sách tham khảo
6T7.3 TIN 2015
Tin học ứng dụng :
Kí hiệu phân loại 6T7.3
Nhan đề Tin học ứng dụng : sách tham khảo / Trương Hoài Phan, ... [et al.]
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2015
Mô tả vật lý 359 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Hệ thống - Thông tin
Tóm tắt Trình bày tổng quan về máy tính, hệ điều hành, an toàn và bảo mật máy tính, mạng máy tính, Internet, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Powerpoint, sơ đồ tư duy, cơ sở dữ liệu.
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Internet
Từ khóa tự do Máy tính
Từ khóa tự do Mạng máy tính
Từ khóa tự do Hệ điều hành
Tác giả(bs) CN Trương, Hoài Phan
Tác giả(bs) CN Lê, Hải Nam
Tác giả(bs) CN Ngô, Cao Định
Tác giả(bs) CN Phạm, Công Thành
Tác giả(bs) CN Vũ, Thúy Hằng
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Điệp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTC(10): DSVTC 001016-25
000 00000nam#a2200000ua#4500
00145619
0022
0045EB1C03B-3A6C-42A4-AD92-BA08E8DC889D
005201707070839
008170705s2015 vm vie
0091 0
020 |a9786047337934
039|a20170707083935|bluongvt|y20170705101747|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a6T7.3|bTIN 2015
24500|aTin học ứng dụng : |bsách tham khảo / |cTrương Hoài Phan, ... [et al.]
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,|c2015
300 |a359 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Hệ thống - Thông tin
520 |aTrình bày tổng quan về máy tính, hệ điều hành, an toàn và bảo mật máy tính, mạng máy tính, Internet, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Powerpoint, sơ đồ tư duy, cơ sở dữ liệu.
653 |aTin học
653 |aInternet
653 |aMáy tính
653 |aMạng máy tính
653 |aHệ điều hành
7001 |aTrương, Hoài Phan
7001|aLê, Hải Nam
7001|aNgô, Cao Định
7001|aPhạm, Công Thành
7001|aVũ, Thúy Hằng
7001|aVũ, Văn Điệp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTC|j(10): DSVTC 001016-25
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTC 001025 Đọc sinh viên 6T7.3 TIN 2015 Sách tham khảo 10
2 DSVTC 001024 Đọc sinh viên 6T7.3 TIN 2015 Sách tham khảo 9
3 DSVTC 001023 Đọc sinh viên 6T7.3 TIN 2015 Sách tham khảo 8
4 DSVTC 001022 Đọc sinh viên 6T7.3 TIN 2015 Sách tham khảo 7
5 DSVTC 001021 Đọc sinh viên 6T7.3 TIN 2015 Sách tham khảo 6
6 DSVTC 001020 Đọc sinh viên 6T7.3 TIN 2015 Sách tham khảo 5
7 DSVTC 001019 Đọc sinh viên 6T7.3 TIN 2015 Sách tham khảo 4
8 DSVTC 001018 Đọc sinh viên 6T7.3 TIN 2015 Sách tham khảo 3
9 DSVTC 001017 Đọc sinh viên 6T7.3 TIN 2015 Sách tham khảo 2
10 DSVTC 001016 Đọc sinh viên 6T7.3 TIN 2015 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào