Luận văn, Luận án
34(V)20 NG - Đ 2016
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 :
BBK 34(V)20
Tác giả CN Nguyễn, Thị Anh Đào
Nhan đề Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Anh Đào ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 79 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ở Việt Nam, từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Người đại diện
Từ khóa tự do Luật Doanh nghiệp 2014
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008049-50
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146007
0023
0043C277563-F0E4-4669-A053-A760ED4FFE3C
005201708311736
008170807s2016 vm vie
0091 0
039|a20170831173652|btultn|c20170817082925|dluongvt|y20170807134552|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)20|bNG - Đ 2016
1001 |aNguyễn, Thị Anh Đào
24510|aNgười đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 : |bluận văn thạc sĩ luật học / |cNguyễn Thị Anh Đào ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a79 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Kinh tế : 60 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ở Việt Nam, từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aDoanh nghiệp
653 |aNgười đại diện
653 |aLuật Doanh nghiệp 2014
653|aViệt Nam
653|aLuật Kinh tế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008049-50
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/luatkinhte/nguyenthianhdao/anguyenthianhdaothumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008050 Đọc sinh viên 34(V)20 NG - Đ 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008049 Đọc sinh viên 34(V)20 NG - Đ 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1