Luận văn, Luận án
34(V)014 NG - TH 2016
Áp dụng pháp luật của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam hiện nay :
BBK 34(V)014
Tác giả CN Nguyễn, Trung Thành
Nhan đề Áp dụng pháp luật của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam hiện nay :luận văn thạc sĩ luật học /Nguyễn Trung Thành ; PGS. TS. Nguyễn Thị Hồi hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 75 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về việc áp dụng pháp luật trong hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần. Nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật trong thời gian qua và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lý luận nhà nước pháp luật
Từ khóa tự do Áp dụng pháp luật
Từ khóa tự do Ngân hàng Thương mại cổ phần
Từ khóa tự do BIDV
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008123-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146113
0023
004CE36B762-4313-41AD-9696-91A5BC16B1C6
005201709081532
008170816s2016 vm vie
0091 0
039|a20170908153221|byenkt|c20170905095226|dluongvt|y20170816113437|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)014|bNG - TH 2016
1001 |aNguyễn, Trung Thành
24510|aÁp dụng pháp luật của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam hiện nay :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cNguyễn Trung Thành ; PGS. TS. Nguyễn Thị Hồi hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a75 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật : 60 38 01 01. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
520 |aTrình bày cơ sở lý luận về việc áp dụng pháp luật trong hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần. Nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật trong thời gian qua và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong thời gian tới.
653 |aViệt Nam
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
653 |aÁp dụng pháp luật
653 |aNgân hàng Thương mại cổ phần
653 |aBIDV
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008123-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/lyluanvalichsunhanuocvaphapluat/nguyentrungthanh/anguyentrungthanhthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008124 Đọc sinh viên 34(V)014 NG - TH 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008123 Đọc sinh viên 34(V)014 NG - TH 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1