Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023945
Italy's Constitution of 1947 with Amendments through 2012 /
DDC 342.023945
Tác giả TT Italy
Nhan đề Italy's Constitution of 1947 with Amendments through 2012 / Parliament of Italy
Thông tin xuất bản 2012
Mô tả vật lý 40 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Ý
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012?lang=en
000 00000nac#a2200000u##4500
00146382
00294
004211ABE2E-6C0F-4FAC-89EA-CC0D1C593E4A
005201806131008
008171205s2012 it eng
0091 0
039|a20180613100845|byenkt|c20180613100817|dyenkt|y20170907142527|zyenkt
0410 |aeng
044|ait
0820|a342.023945|223 ed.
1101|aItaly|bParliament
24510|aItaly's Constitution of 1947 with Amendments through 2012 / |cParliament of Italy
260|c2012
300 |a40 p.
653 |aHiến pháp
653 |aÝ
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào