Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023945
Italy's Constitution of 1947 with Amendments through 2
DDC 342.023945
Nhan đề Italy's Constitution of 1947 with Amendments through 2Italy's Constitution of 1947 with Amendments through 2012
Thông tin xuất bản 2012
Mô tả vật lý 40 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Ý
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000u##4500
00146382
00294
004211ABE2E-6C0F-4FAC-89EA-CC0D1C593E4A
005201712050758
008171205s2012 it eng
0091 0
039|a20171205075804|byenkt|c20170919141831|dyenkt|y20170907142527|zyenkt
0410 |aeng
0820|a342.023945|223 ed.
245 |aItaly's Constitution of 1947 with Amendments through 2|aItaly's Constitution of 1947 with Amendments through 2012
260|c2012
300 |a40 p.
653 |aHiến pháp
653 |aÝ
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào