Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023594
Lao People's Democratic Repbublic's Constitution of 1991 with Amendments through 2003
DDC 342.023594
Nhan đề Lao People's Democratic Repbublic's Constitution of 1991 with Amendments through 2003
Thông tin xuất bản 2003
Mô tả vật lý 25 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Lào
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000u##4500
00146387
00294
0045E7C10DF-3AFC-4807-8892-74C0277C289B
005201712050800
008171205s2003 ls eng
0091 0
039|a20171205080038|byenkt|c20170919151602|dyenkt|y20170907143759|zyenkt
0410 |aeng
0820|a342.023594|223 ed.
245|aLao People's Democratic Repbublic's Constitution of 1991 with Amendments through 2003
260 |c2003
300 |a25 p.
653 |aHiến pháp
653 |aLào
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào