Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023591
Myanmar's Constitution of 2008
DDC 342.023591
Nhan đề Myanmar's Constitution of 2008
Thông tin xuất bản 2008
Mô tả vật lý 130 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Mianma
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000u##4500
00146391
00294
0048D6BD205-41AD-422B-8EBD-1A074F5D73F4
005201712050807
008171205s2008 br eng
0091 0
039|a20171205080723|byenkt|c20170919151926|dyenkt|y20170907145016|zyenkt
0410 |aeng
0820|a342.023591|223 ed.
245 |aMyanmar's Constitution of 2008
260 |c2008
300 |a130 p.
653 |aHiến pháp
653 |aMianma
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào