Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023599
The constitution of the republic of Poland
DDC 342.023599
Nhan đề The constitution of the republic of Poland
Thông tin xuất bản 1987
Mô tả vật lý 60 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Ba Lan
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000u##4500
00146518
00294
004BFF504BF-112E-4A4B-B32F-0C1B924131D2
005201712050809
008171205s1987 pl eng
0091 0
039|a20171205080918|byenkt|c20170920105847|dyenkt|y20170911150214|zyenkt
0410 |aeng
0820|a342.023599|223 ed.
245|aThe constitution of the republic of Poland
260 |c1987
300 |a60 p.
653 |aHiến pháp
653 |aBa Lan
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào