Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023469
Portugal's Constitution of 1976 with Amendments through 2005
DDC 342.023469
Nhan đề Portugal's Constitution of 1976 with Amendments through 2005
Thông tin xuất bản 2005
Mô tả vật lý 110 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Bồ Đào Nha
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000u##4500
00146520
00294
00476D18B51-07E2-48B1-A8D6-19C918E4CA57
005201712050809
008171205s2005 po eng
0091 0
039|a20171205080945|byenkt|c20170920110051|dyenkt|y20170911150518|zyenkt
0410 |aeng
0820|a342.023469|223 ed.
245|aPortugal's Constitution of 1976 with Amendments through 2005
260 |c2005
300 |a110 p.
653 |aHiến pháp
653 |aBồ Đào Nha
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào