Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023485
Sweden's Constitution of 1974 with Amendments through 2012
DDC 342.023485
Nhan đề Sweden's Constitution of 1974 with Amendments through 2012
Thông tin xuất bản 2012
Mô tả vật lý 170 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Thụy Điển
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/Sweden_2012?lang=en
000 00000nam#a2200000u##4500
00146526
00294
00403A1B5D5-9DC2-46F8-A78E-3668D18701C0
005201805091027
008171205s2012 sw eng
0091 0
039|a20180509102729|bYENKT|c20171205081037|dyenkt|y20170911153206|zyenkt
0410 |aeng
0820|a342.023485|223 ed.
245|aSweden's Constitution of 1974 with Amendments through 2012
260 |c2012
300 |a170 p.
653 |aHiến pháp
653 |aThụy Điển
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/Sweden_2012?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào