Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023597
Viet Nam's Constitution of 1992 with Amendments through 2013
DDC 342.023597
Nhan đề Viet Nam's Constitution of 1992 with Amendments through 2013
Thông tin xuất bản 2013
Mô tả vật lý 42 p.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/Socialist_Republic_of_Vietnam_2013.pdf?lang=en
000 00000nam#a2200000u##4500
00146538
00294
004B95BAFE5-A6C5-4B09-B5C5-63D3D6AA4ACA
005201805091048
008171205s2013 vm eng
0091 0
039|a20180509104837|bYENKT|c20171205081319|dyenkt|y20170911154907|zyenkt
0410 |aeng
0820|a342.023597|223 ed.
245|aViet Nam's Constitution of 1992 with Amendments through 2013
260 |c2013
300 |a42 p.
653 |aViệt Nam
653 |aHiến pháp
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/Socialist_Republic_of_Vietnam_2013.pdf?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào