Sách tham khảo
386.1(V) VĂN 2013
Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở :
Kí hiệu phân loại 386.1(V)
Nhan đề Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở : trong các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông / Biên soạn, hệ thống hóa: Thùy Linh, Việt Trinh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2013
Mô tả vật lý 427 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày các vấn đề cơ bản về giao tiếp, kỹ năng giao tiếp và một số nguyên tắc ứng xử căn bản. Nghiên cứu về văn hóa ứng xử nơi công sở, yếu tố cấu thành văn hóa công sở và kỹ năng ứng xử trong các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và khi tham gia giao thông.
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Kỹ năng giao tiếp
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Văn hóa ứng xử
Tác giả(bs) CN Thùy Linh,
Tác giả(bs) CN Việt Trinh,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênVG(3): DSVVG 000569-71
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146654
0022
0042E08067E-BAD3-4097-B4F9-17285A71AA89
005201710111017
008170928s2013 vm vie
0091 0
039|a20171011101745|bhuent|c20171002102111|dhuent|y20170928164223|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a386.1(V)|bVĂN 2013
24500|aVăn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở :|btrong các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông /|cBiên soạn, hệ thống hóa: Thùy Linh, Việt Trinh
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2013
300 |a427 tr. ; |c28 cm.
520 |aTrình bày các vấn đề cơ bản về giao tiếp, kỹ năng giao tiếp và một số nguyên tắc ứng xử căn bản. Nghiên cứu về văn hóa ứng xử nơi công sở, yếu tố cấu thành văn hóa công sở và kỹ năng ứng xử trong các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và khi tham gia giao thông.
653 |aVăn hóa
653 |aKỹ năng giao tiếp
653 |aGiao tiếp
653 |aVăn hóa ứng xử
7000 |aThùy Linh,|eBiên soạn, hệ thống hóa
7000 |aViệt Trinh,|eBiên soạn, hệ thống hóa
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cVG|j(3): DSVVG 000569-71
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVVG 000571 Đọc sinh viên 386.1(V) VĂN 2013 Sách tham khảo 3
2 DSVVG 000570 Đọc sinh viên 386.1(V) VĂN 2013 Sách tham khảo 2
3 DSVVG 000569 Đọc sinh viên 386.1(V) VĂN 2013 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào