Sách tham khảo
380(V) GIƯ 2013
Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc /
Kí hiệu phân loại 380(V)
Nhan đề Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc / Trần Quang Phúc biên soạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2013
Mô tả vật lý 446 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Khái quát một số vấn đề lý luận về bản sắc văn hóa dân tộc. Nêu quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và những giá trị về phong tục tập tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật cần được giữ gìn.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa dân tộc
Từ khóa tự do Bản sắc văn hóa
Từ khóa tự do Văn hóa
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Phúc,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênVG(3): DSVVG 000572-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146655
0022
004D1289294-54D6-44A7-BC89-DDE623C64082
005201710111107
008170928s2013 vm vie
0091 0
039|a20171011110740|bhuent|c20170929133508|dhuent|y20170928164917|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a380(V)|bGIƯ 2013
24500|aGiữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc / |cTrần Quang Phúc biên soạn
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2013
300 |a446 tr. ; |c28 cm.
520 |aKhái quát một số vấn đề lý luận về bản sắc văn hóa dân tộc. Nêu quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và những giá trị về phong tục tập tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, nghệ thuật cần được giữ gìn.
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hóa dân tộc
653 |aBản sắc văn hóa
653|aVăn hóa
7001 |aTrần, Quang Phúc,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cVG|j(3): DSVVG 000572-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVVG 000574 Đọc sinh viên 380(V) GIƯ 2013 Sách tham khảo 3
2 DSVVG 000573 Đọc sinh viên 380(V) GIƯ 2013 Sách tham khảo 2
3 DSVVG 000572 Đọc sinh viên 380(V) GIƯ 2013 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào