Sách tham khảo
34(V)311.3 NHƯ 2017
Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự (theo Bộ luật Dân sự hiện hành - năm 2015) /
Kí hiệu phân loại 34(V)311.3
Nhan đề Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự (theo Bộ luật Dân sự hiện hành - năm 2015) / Vũ Thị Hồng Yến chủ biên ; Nguyễn Minh Oanh, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật,2017
Mô tả vật lý 212 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về hợp đồng dân sự và cách thức ký kết, thực hiện các hợp đồng dân sự thông dụng (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015) thông qua hình thức hỏi và trả lời.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hợp đồng dân sự
Từ khóa tự do Bộ luật Dân sự 2015
Tác giả(bs) CN Vương, Thanh Thúy,
Tác giả(bs) CN Chu, Thị Lam Giang,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ngọc Hưng,
Tác giả(bs) CN Kiều, Thị Thùy Linh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Long,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Oanh,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Hải Yến,
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Hiệp,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Giang,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hồng Yến,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Loan,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(10): DSVLDS 002306-15
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDS(20): MSVLDS 011108-27
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146657
0022
0042E86372F-1151-44A3-B792-94E552186DFF
005201711131042
008171002s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045733516
039|a20171113104216|bluongvt|c20171006111124|dluongvt|y20171002165853|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)311.3|bNHƯ 2017
24500|aNhững điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự (theo Bộ luật Dân sự hiện hành - năm 2015) /|cVũ Thị Hồng Yến chủ biên ; Nguyễn Minh Oanh, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia - Sự thật,|c2017
300 |a212 tr. ; |c19 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung về hợp đồng dân sự và cách thức ký kết, thực hiện các hợp đồng dân sự thông dụng (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015) thông qua hình thức hỏi và trả lời.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aHợp đồng dân sự
653 |aBộ luật Dân sự 2015
7001 |aVương, Thanh Thúy,|cTS.
7001 |aChu, Thị Lam Giang,|cThS.
7001 |aHoàng, Ngọc Hưng,|cThS.
7001 |aKiều, Thị Thùy Linh,|cThS.
7001 |aNguyễn, Thị Long,|cThS.
7001 |aNguyễn, Minh Oanh,|cTS.
7001 |aLê, Thị Hải Yến,|cThS.
7001 |aTrần, Ngọc Hiệp,|cThS.
7001 |aLê, Thị Giang,|cTS.
7001 |aVũ, Thị Hồng Yến,|cTS.,|eChủ biên
7001|aHoàng, Thị Loan,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(10): DSVLDS 002306-15
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDS|j(20): MSVLDS 011108-27
890|a30|b89
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLDS 011127 Mượn sinh viên 34(V)311.3 NHƯ 2017 Sách tham khảo 30
2 MSVLDS 011126 Mượn sinh viên 34(V)311.3 NHƯ 2017 Sách tham khảo 29
3 MSVLDS 011125 Mượn sinh viên 34(V)311.3 NHƯ 2017 Sách tham khảo 28
4 MSVLDS 011124 Mượn sinh viên 34(V)311.3 NHƯ 2017 Sách tham khảo 27
5 MSVLDS 011123 Mượn sinh viên 34(V)311.3 NHƯ 2017 Sách tham khảo 26
6 MSVLDS 011122 Mượn sinh viên 34(V)311.3 NHƯ 2017 Sách tham khảo 25
7 MSVLDS 011121 Mượn sinh viên 34(V)311.3 NHƯ 2017 Sách tham khảo 24
8 MSVLDS 011120 Mượn sinh viên 34(V)311.3 NHƯ 2017 Sách tham khảo 23
9 MSVLDS 011119 Mượn sinh viên 34(V)311.3 NHƯ 2017 Sách tham khảo 22
10 MSVLDS 011118 Mượn sinh viên 34(V)311.3 NHƯ 2017 Sách tham khảo 21
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào