Sách tham khảo
34(V)311.1 HOI 2017
Hỏi - đáp về quyền sở hữu tài sản và quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật Dân sự năm 2015 /
Kí hiệu phân loại 34(V)311.1
Nhan đề Hỏi - đáp về quyền sở hữu tài sản và quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật Dân sự năm 2015 / Vũ Thị Hồng Yến chủ biên ; Hoàng Thị Loan, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 284 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt Tập hợp 193 câu hỏi và trả lời về những quy định chung cũng như quy định cụ thể về quyền sở hữu tài sản và quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật Dân sự năm 2015.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Tài sản
Từ khóa tự do Quyền sở hữu
Từ khóa tự do Bộ luật Dân sự 2015
Môn học Việt Nam
Môn học Sách hỏi đáp
Tác giả(bs) CN Chu, Thị Lam Giang,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Loan,
Tác giả(bs) CN Kiều, Thị Thùy Linh,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Giang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hợi,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Long,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Long,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Hải Yến,
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Hiệp,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hồng Yến,
Tác giả(bs) CN Vương, Thanh Thúy,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Oanh,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(10): DSVLDS 002316-25
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDS(20): MSVLDS 011128-47
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146658
0022
004B4814A77-E03E-435E-8D41-A7A21B1A3781
005201710061400
008171003s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045733509
039|a20171006140025|bluongvt|c20171006112609|dluongvt|y20171003082115|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)311.1|bHOI 2017
24500|aHỏi - đáp về quyền sở hữu tài sản và quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật Dân sự năm 2015 / |cVũ Thị Hồng Yến chủ biên ; Hoàng Thị Loan, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2017
300 |a284 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Luật Hà Nội
520 |aTập hợp 193 câu hỏi và trả lời về những quy định chung cũng như quy định cụ thể về quyền sở hữu tài sản và quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật Dân sự năm 2015.
653 |aLuật Dân sự
653 |aTài sản
653 |aQuyền sở hữu
653 |aBộ luật Dân sự 2015
690 |aViệt Nam
690 |aSách hỏi đáp
7001 |aChu, Thị Lam Giang,|cThS.
7001 |aHoàng, Thị Loan,|cThS.
7001 |aKiều, Thị Thùy Linh,|cThS.
7001 |aLê, Thị Giang,|cThS.
7001 |aNguyễn, Văn Hợi,|cThS.
7001 |aNguyễn, Thị Long,|cThS.
7001 |aNguyễn, Hoàng Long,|cThS.
7001 |aLê, Thị Hải Yến,|cThS.
7001 |aTrần, Ngọc Hiệp,|cThS.
7001 |aVũ, Thị Hồng Yến,|cTS.,|eChủ biên
7001|aVương, Thanh Thúy,|cTS.
7001|aNguyễn, Minh Oanh,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(10): DSVLDS 002316-25
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDS|j(20): MSVLDS 011128-47
890|a30|b100
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLDS 011147 Mượn sinh viên 34(V)311.1 HOI 2017 Sách tham khảo 30
2 MSVLDS 011146 Mượn sinh viên 34(V)311.1 HOI 2017 Sách tham khảo 29
3 MSVLDS 011145 Mượn sinh viên 34(V)311.1 HOI 2017 Sách tham khảo 28
4 MSVLDS 011144 Mượn sinh viên 34(V)311.1 HOI 2017 Sách tham khảo 27
5 MSVLDS 011143 Mượn sinh viên 34(V)311.1 HOI 2017 Sách tham khảo 26
6 MSVLDS 011142 Mượn sinh viên 34(V)311.1 HOI 2017 Sách tham khảo 25
7 MSVLDS 011141 Mượn sinh viên 34(V)311.1 HOI 2017 Sách tham khảo 24
8 MSVLDS 011140 Mượn sinh viên 34(V)311.1 HOI 2017 Sách tham khảo 23
9 MSVLDS 011139 Mượn sinh viên 34(V)311.1 HOI 2017 Sách tham khảo 22
10 MSVLDS 011138 Mượn sinh viên 34(V)311.1 HOI 2017 Sách tham khảo 21
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào