Sách tham khảo
34(V)310.4 VU - Y 2017
Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 :
Kí hiệu phân loại 34(V)310.4
Tác giả CN Vũ, Thị Hồng Yến,
Nhan đề Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 : sách chuyên khảo / Vũ Thị Hồng Yến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 188 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp. Nghiên cứu các quy định của pháp luật dân sự hiện hành về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp, từ đó đưa ra những yêu cầu và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Tài sản
Từ khóa tự do Tài sản thế chấp
Từ khóa tự do Bộ luật Dân sự 2015
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(10): DSVLDS 002326-35
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDS(10): MSVLDS 011148-57
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146659
0022
00447F4B2A4-AA85-448B-8F06-4C8F0620942F
005201710061445
008171003s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045730645
039|a20171006144535|bluongvt|y20171003083149|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)310.4|bVU - Y 2017
1001|aVũ, Thị Hồng Yến,|cTS.
24510|aTài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 : |bsách chuyên khảo / |cVũ Thị Hồng Yến
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2017
300 |a188 tr. ;|c21 cm.
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp. Nghiên cứu các quy định của pháp luật dân sự hiện hành về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp, từ đó đưa ra những yêu cầu và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aTài sản
653 |aTài sản thế chấp
653 |aBộ luật Dân sự 2015
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(10): DSVLDS 002326-35
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDS|j(10): MSVLDS 011148-57
890|a20|b78
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLDS 011157 Mượn sinh viên 34(V)310.4 VU - Y 2017 Sách tham khảo 20
2 MSVLDS 011156 Mượn sinh viên 34(V)310.4 VU - Y 2017 Sách tham khảo 19
3 MSVLDS 011155 Mượn sinh viên 34(V)310.4 VU - Y 2017 Sách tham khảo 18
4 MSVLDS 011154 Mượn sinh viên 34(V)310.4 VU - Y 2017 Sách tham khảo 17
5 MSVLDS 011153 Mượn sinh viên 34(V)310.4 VU - Y 2017 Sách tham khảo 16
6 MSVLDS 011152 Mượn sinh viên 34(V)310.4 VU - Y 2017 Sách tham khảo 15
7 MSVLDS 011151 Mượn sinh viên 34(V)310.4 VU - Y 2017 Sách tham khảo 14
8 MSVLDS 011150 Mượn sinh viên 34(V)310.4 VU - Y 2017 Sách tham khảo 13
9 MSVLDS 011149 Mượn sinh viên 34(V)310.4 VU - Y 2017 Sách tham khảo 12
10 MSVLDS 011148 Mượn sinh viên 34(V)310.4 VU - Y 2017 Sách tham khảo 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào